Knakar samarbetet mellan (S) och (MP) i fogarna?

31 mars, 2010

I gårdagens inlägg berörde jag friktionen mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna. I dag kan man i SvD läsa mer om denna konflikt vilken blir tydligare nu när Miljöpartiet har släppt sitt valmanifest.

Miljöpartiet går ut med höjda skatter på bensin och disel vilket skulle vara ett dråpslag mot människor som bor i glesbygd och är beroende av bilen. Många gånger räcker det inte med en bil i dessa familjer utan det kräver två stycken för att det skall fungera. Miljöpartiet väljer att glömma bort att alla människor inte har tillgång till väl fungerande lokaltrafik, här i Dalarna finns det många orter som helt saknar lokaltrafik eller möjligtvis har en buss på morgonen och en på kvällen om man har tur.
De skall även ersätta fossila bränslen och kärnkraft med sol, vind och vatten vilket är bra men takten de tänker göra det med är orealistisk – och de skatter de vill lägga på fossila bränslen och kärnkraft vore ett dråpslag mot industrin här i Sverige.

Som jag berörde i mitt inlägg om Moderat miljöpolitik igår måste vi använda pengarna där de gör mest effekt. Vi måste även ha en miljöpolitik som ger bra effekter utan att äventyra Svensk industri och arbetstillfällen.

Andra bloggar: Kent, Arkelsten, Lars och Ankersjö

Annonser

Moderat miljöpolitik och arbetslinjen går hand i hand

31 mars, 2010

Moderat miljöpolitik ger mer för pengarna – pengarna används där de ger mest och bäst effekt för miljön. Miljösatsningar kostar vilket innebär att arbetslinjen och miljön går hand i hand. – Fler i arbete har lett till stärkta finanser och utökat utrymme för satsningar på miljöområdet.

Vänsterexperimentet har med Miljöpartiet men en miljöpolitik kräver mer än att ett parti kallar sig för Miljöpartiet, det kräver en tydlig miljöpolitik med besked om vad som skall göras och när. När det gäller (S), (MP) och (V) upplever man det som att det är fler viktiga miljöfrågor som de är oense om än vad det är saker som de faktiskt är överens om. Ett exempel är gnisslet mellan (S) och (MP) när det gäller Förbifart Stockholm.

Moderaterna och Alliansen tar hänsyn till att Sverige står för 0,2 procent av världens utsläpp, därför satsar vi på att göra snabba och effektiva utsläppsminskningar i andra länder samtidigt som Sverige fortsätter gå före i klimatarbetet.

Sofia Arkelsten tar upp mer om Moderat miljöpolitik i sin blogg där hon även besvarar det som Alliansfritt Sverige tar upp i sin blogg.


Opinionssiffror och gnissel mellan (S) och (MP)

30 mars, 2010

De senaste opinionssiffrorna visar att glappet mellan blocken minskar vilket givetvis är glädjande men samtidigt är detta med opinionssiffror inte någon exakt vetenskap som alla vet.
Intressant är dock att (MP) tappar mest, -2,3 procentenheter. Frågan är vad det beror på, kan det vara en effekt av att (MP) börjar meddela mer fakta om sina planer för Sverige?

(MP) opinionssiffror blir kanske extra intressanta om kopplar det till de senaste friktionerna mellan dem och (S) när det gäller Förbifart Stockholm. I höstas lovade språkröret Maria Wetterstrand att stoppa projektet och Ruwaida skrev följande i DN här om året: ”Om inte socialdemokraterna avvisar Förbifart Stockholm kan vi omöjligen bilda regering med dem efter valet 2010.” (15/12 2007)”
(S) säger ja till projektet så det skall bli intressant att följa fortsättningen och höra hur (MP) går vidare med detta.

Andra bloggar: Kent, Arkelsten, Tokmoderaten och Mary


Ytterligare skattesänkning för pensionärerna

27 mars, 2010

Idag presenterar partiledarna i Alliansen en överenskommelse som innebär en tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer. Det handlar om en skattesänkning på 5 miljarder från den 1/1 2011. Detta kommer att vara med i vårpropositionen.
Alliansen har sett att det finns utrymme i ekonomin vilket skall användas för att förbättra välfärden för landets pensionärer.
Pensionärerna var något som debatterades när Reinfeldt och Sahlin möttes i TV4. Sahlin pratar om skattehöjningar med eventuella skattesänkningar för pensionärer men regeringen Reinfeldt genomför skattesäkningar för utsatta gruppen redan nu. Med nya moderaterna och Alliansen får vi klara besked och fortsatta skattesänkningar där det gör nytta. Vad man får med Sahlin och vänsterexperimentet är svårt att avgöra – förutom de utlovade skattehöjningarna.
Pensionärer med låg pension behöver dessa skattesänkningar men det landets pensionärer framför allt behöver är fler människor som arbetar.
Valet i höst kommer att stå mellan alliansens arbetslinje med välfärden i fokus och vänsterexperimentet med skattehöjningar och bidrag i fokus.
Alliansen berättar vad de vill göra men vänsterexperimentet väljer att bygga sin kampanj på skrämselpropagande vilket är trist – jag hade hellre sett en valrörelse med konstruktiva förslag och idéer…

Andra bloggar: Kent, Pär, MODERATA PERSPEKTIV, Ekonomisten, Tokmoderaten


Välfärd

27 mars, 2010

Alla vill ha en bra välfärd men alla borde också vilja ha en välfärd som håller och fungerar även på lång sikt. Då måste vi ha ett system som tar höjd för hur verkligheten ser ut idag och i framtiden. Den verkligheten är en stor utmaning för vårt land, vi blir färre och färre som jobbar samtidigt som människor lever längre. Det innebär att det är färre och färre som drar in skatt till den välfärd som skall räcka till fler och fler människor. Så ser den bistra verkligheten ut och det är den verkligheten vi måste rätta oss efter.

Skall vi ha en bra och fungerade välfärd även i framtiden måste arbetslinjen gälla – av de personer som kan jobba måste målet vara att så många som möjligt av dem faktiskt jobbar. Alliansens politik bygger just på denna verklighet vilket kräver reformer motsvarande de som genomförts men det kommer att krävas mer framöver. Detta är något som vänsterexperimentet är väl medvetna om men det är inte något som de vill tala högt om. De har accepterat jobbskatteavdragen vart efter de har införts, för närvarande accepterar de t. ex. alla utom det sista – steg fyra.

Vänsterexperimentet är också medvetna om att sjukförsäkringen inte fungerade och att det behövdes en reform även där. Nu är det valår och då säger de givetvis inte detta utan lindar in det i diverse rökridåer men faktum kvarstår – vi står inför en verklighet som kräver stora förändringar om vi vill ha en bra och fungerande välfärd även i framtiden. Detta är något som nya moderaterna tillsammans med Alliansen är medvetna om och tänker arbeta för.

Detta är något som jag personligen är medveten om och tänker arbeta för som fritidspolitiker i Dalarna. – Idag som kommunpolitiker i Gagnef och efter valet där väljarna ger mig förtroende, om det blir fortsatt förtroende i Gagnef eller kanske rent av som riksdagspolitiker får framtiden utvisa. Det är väljarna som avgör, jag prioriterar att lyssna på människor – det är att vara förtroendevald för mig.


Debatt utan besked

25 mars, 2010

Debatten mellan Reinfeldt och Sahlin var rätt så intressant men tyvärr fick man inte svar på så många frågor.

Mona svävar minst sagt på svaret när det gäller såväl skattehöjningar som (MP) aviserade skattehöjningar på bensin – när skall vi få besked i dessa frågor?

Lite humor blev det i början när Mona sade att 9/10 personer är arbetslösa i Sverige ;D

Fredrik gav i varje fall tydligt och klart besked när det gäller kvinnor i låglöneyrken – det blir inga skattehöjningar för sjuksköterskor, lärare och andra.

Jobben blir avgörande även denna gång och valet kommer att stå mellan vänsterexperimentets bidragspolitik och Alliansens arbetslinje.

Andra bloggar: KentFredrikJohanPeter m.fl.


Sociala medier

25 mars, 2010

Mary X Jensen skriver i sin blogg MinaModerataKarameller om bloggarna och valet. Det är ett mycket intressant och läsvärt inlägg om möjligheterna och utmaningarna med ”nya medier” som Bloggar, Twitter, Facebook osv.

Jag personligen är positiv och tror att det vi ser idag bara är en början, det kommer mer av samma vara men kanske viktigare – nytt och annorlunda!

Internet och sociala medier skapar spännande möjligheter för individen att skapa nya kontakter med människor och då även makthavare på olika nivåer. Gamla strukturer och vägar rivs ner eller kringgås vilket många säkert upplever skrämmande och besvärligt men för individen är det klara förbättringar. Idag kan vem som helst få direkt kontakt med sina politiker oavsett om det handlar om kommun, landsting eller riksdag och regering.

Jag tror och hoppas att vi ser början på något som kommer att gynna individen och skapa större demokrati och inflytande för alla – jag ser hellre möjligheter än svårigheter.


%d bloggare gillar detta: