Vänstern slår hårt mot vanlig människor

28 april, 2010

Vänsterns skatteförslag blir ett hårt slag mot oss som bor och lever i glesbygden. Vi som inte har någon lokaltrafik att åka med utan är beroende av bil för våra nödvändiga transporter. Vänster lovar höjt avdrag för arbetsresor men för de flesta som bor i glesbygd används bilen till många andra resor inom familjen, resor som inte berättigar några avdrag. Kombinerar man höjd skatt på bensin med den utlovade höjningen på disel lyckas vänster även att slå mot lastbilstransporterna i vårt land, lastbilar som ofta är det enda alternativet på glesbygden. Det finns inte järnväg till alla delar av vårt land och de utlovade satsningarna på järnväg ändrar inte detta det minsta. Idag sker dessutom ca 90% av lastbilstransporterna på avstånd inom 30 mil, transporter som sker där det inte finns några andra alternativ.

Låg- och medelinkomsttagarna kommer att drabbas hårdast av vänsterns skattehöjningspolitik. De har de minsta marginalerna och de har svårt att betala mer. För dessa grupper har Alliansen stärkt ekonomin under mandatperioden, något som stärker deras möjligheter att klara vardagen och själva skapa sig sin framtid. Allt fler människor får ekonomin och sin vardag att gå ihop. Vi behöver snarare fler skattesänkningar, inte vänsterns föreslagna skattehöjningar. Hur skall en sjuksköterska eller en lärare som fått över 1700 kronor mer i månaden denna mandatperiod kunna betala de höjda skatterna?

Andra bloggar: Mary, Tokmoderaten, Lotta, Per, Den hälsosamme ekonomisten, Kent och Medborgarperspektiv

Annonser

Personval

14 april, 2010

Berglin har onekligen en poäng…

Berglins - valår

SvD


Rättvisa

12 april, 2010

Idag presenterades Moderaternas förvalskampanj med budskapet rättvisa. Ett viktigt budskap som människor laddar med väldigt olika innehåll och innebörd. Rättvisa är även ämne för veckans bloggdebatt vilken som vanligt anordnas av Kent Persson.

Jag är övertygad om att många motståndare kommer att slå mot denna kampanj och hävda saker som att moderaterna inte borde ha mage att använda ordet rättvisa och annat i samma stil. De röd-gröna anser sig ha äganderätt på såväl ordet rättvisa som innebörden – tolkning av det. Så länge man inte lyckas hitta en gemensam definition på rättvisa kommer debatten vara svår, de olika sidorna står långt ifrån varandra och debatten handlar framförallt om vad rättvisa är – vad som skall tolkas in i ordet.

För mig innebär rättvisa – när det gäller politik – att erbjuda människor bästa möjliga förutsättningar att själva välja sin väg och sina mål.

Som politiker i Dalarna och Gagnef tänker jag arbeta för ett rättvist samhälle där alla människor erbjuds en plats och där de som behöver hjälp att ta sig från utanförskap får detta. Detta gäller inte minst skolan – jag vill ha en skola med kunskapsfokus, en skola med kompetenta och engagerade lärare som har goda ämneskunskaper. Målet måste vara att alla elever skall få bästa möjliga förutsättning att klara godkänt – i alla ämnen men målet måste även vara att alla elever får bästa möjliga förutsättningar att utvecklas i skolan.

En grundförutsättning för ett rättvist samhälle är att alla har så bra grundförutsättningar som möjligt. Därför är skolan så viktig och avgörande för alla människors möjligheter att kunna utvecklas och växa mot sina respektive mål.

Rättvisa för mig är också att människor skall få behålla så stor del som möjligt av sin lön. Den som har investerat såväl tid som pengar på utbildning skall också känna att det lönar sig. Där har vi en tydlig skiljelinje idag mellan blocken. Jag anser inte att det kan kallas rättvisa att använda höjda skatter för att höja bidragen till människor som inte jobbar – det måste löna sig att arbeta.

Den som behöver vård skall få det oavsett ekonomisk situation – men den som kan och vill skall också kunna betala extra för att få ”guldkant” på tillvaron.

För mig är valfrihet en viktig del av rättvisa.

Andra bloggar: Moderata perspektiv, Kent, Edvin, Magnus, Tokmoderaten och Thomas

Expressen, Aftonbladet, SvD


Vad är viktigast för våra barn och unga?

6 april, 2010

Alliansen ska prioritera unga står det i Dagens SvD vilket gör mig glad då barn och unga är något som ligger mig nära och jag tycker är något tycker är viktigt.
Här i Gagnef, Dalarna jobbar jag för och tänker fortsätta jobba för att våra barn och unga skall få bästa möjliga förutsättningar i livet. Det handlar bl. a. om förskola, skola, fritids och fritidsaktiviteter men även om engagerade och närvarande föräldrar. Förskola och skola kan göra mycket men de kan aldrig ersätta värdet av engagerade föräldrar vilket är en bister verklighet för många barn.
Alliansen höjer flerbarnstillägget vilket är ett steg i rätt riktning, det finns många familjer som idag lever på marginalerna där dessa extra kronor kan göra skillnad. I denna satsning ingår även 60 miljoner kronor till sommarskolor för de elever i årskurs 9 som ej nått behörighet till gymnasiet.
Att satsa på barn och unga är rätt och en investering i framtiden för oss alla, vi behöver unga människor som växer upp kunniga och starka med gott självförtroende. Vi kommer alla förr eller senare att bli beroende av just dessa unga när vi själva är gamla – vilket är viktigt att komma ihåg.
Själv anser jag att familjen är viktigast för barnen så jag vill inte se sådant som kvoterad föräldrapenning – föräldrarna måste själva få avgöra vad som är bäst för deras familj. Jag vill se fler satsningar som stöttar föräldrarna i deras roll – som föräldrar, det kan röra sig om utbildning och information men även sådant som vårdnadsbidrag – allt som ökar familjens möjligheter att ge barnen en bra start i livet.
Personligen vill jag ha en skola med fokus på kunskap, en skola med kompetenta och engagerade lärare som har mycket goda ämneskunskaper. Jag vill ha en skola som ser eleverna redan klass 1 med ordentlig uppföljning för att se hur de ligger till så att insatser kan göras i tid. Detta skall sedan ske löpande under hela barnets skolgång och fokus skall hela tiden vara barnet och dess utveckling.
Så tror jag att vi hjälper våra barn och unga bäst och ger dem bästa möjliga start i livet – detta tänker jag jobba för som politiker i Dalarna och Gagnef.

Andra bloggar: Kent, Lars, Marie-Louise och André

Veckans bloggdebatt


Pengars värde i den politiska debatten

6 april, 2010

I dagens SvD skriver Sanna Rayman i sin ledare Vad är en femtiolapp värd?. Ledaren handlar om synen på pengar i den politiska debatten och konkret om Alliansens barn- och ungdomssatsningt. Vänsterexperimentet gnäller som vanligt och tycker att det är för lite, fel, för sent osv. Sanna spekulerar i vad som hade hänt om förslaget istället hade handlat om sänkt barnbidrag – frågan är vad som hade hänt då? En gissning är att det hade blivit folkstorm och att vänsterexperimentet hade kallat Alliansen både det ena och det andra…
Sanna tar upp något som är väldigt viktigt anser jag – hur vi egentligen ser på pengar i den politiska debatten och därmed även i samhället generellt.
Om såväl politiker som media hävdar att 50 kr är småsummor och meningslöst, hur skall vi någonsin kunna få människor i vårt land att förstå hur vårt ekonomiska system fungerar? Samma sak gäller Alliansens fjärde skattesänkning för landets pensionärer, det är samma debatt där om kronor och ören.
Vi behöver mer förståelse hos människor – inte mindre – om vi skall lyckas driva en politik som bygger upp vår gemensamma välfärd på lång sikt.

Andra bloggar: Kent, Christer, Daniel, Gulan, Mats, Lotta och Magnus


%d bloggare gillar detta: