Tidigare betyg i skolan

19 maj, 2010

Tidigare betyg och fler betygsteg är ett steg i rätt rikning, betyg är ett av flera verktyg för att följa upp eleverna i skolan. En uppföljning som ger lärare och föräldrar möjlighet att hjälpa och stötta eleverna där det behövs.

Betyg är dock inte lösningen på allt – inte på långa vägar, det finns mycket mer som behöver göras i skolan. Personligen vill jag se en skola som fokuserar på kärnverksamheten – i lägre åldrar läsa, skriva och räkna. Utan grundläggande kunskaper i dessa ämnen får eleven svårt – i praktiken mer eller mindre omöjligt – att ta till sig vidare utbildning. Alliansens satsning på just skriva, läsa och räkna är helt rätt och i framtiden återkommer även möjligheten att utbilda sig till lågstadielärare tillbaka på lärarhögskolan.

Jag vill ha en skola som har som vision och mål att alla elever skall ha godkänt betyg i alla ämnen när de går ut nionde klass – inte som idag där enbart de så kallade kärnämnena prioriteras.

Vägen dit är lång men några saker jag tror är avgörande är bl. a. följande:

  • Ledarskap – en tydlig ledning inom skolan när det gäller såväl skolchef som rektor.
  • Kunniga och engagera lärare med goda ämneskunskaper vilka brinner för sitt jobb.
  • Tydligt föräldraansvar där skolan ger och uppmanar föräldrarna till engagemang.
  • Tydligt elevansvar där skolan från första skolår är väldigt tydliga med varför man går i skolan och kravet på eget engagemang.

Detta är något jag vill jobba för som politiker – skolan är avgörande för allas vår framtid.

Expressen

Andra bloggar: Joakim, Lars, Gerdaus, Tommy, Per, Thomas, Kent och Roger

Uppdaterat: Även Johan berör ämnet i sin blogg

Annonser

Rödgrön fastighetsskatt – belåna huset för att betala skatten

6 maj, 2010

Miljöpartiets Mikaela Valtersson anser att villaägare som inte har råd med fastighetsskatten skall belåna huset – eller sälja det (Ekot)

”– Har man en dyr villa, även om man köpte den för mycket lägre pris, så har man också en möjlighet att ta lån på sitt hus. Man har ju ett kapital som ligger i botten och som är en tillgång som man sedan kan sälja eller ta lån på.

Så du menar att det är rimligt att ta lån på sin fastighet, eller till och med sälja den, för att kunna betala en fastighetsskatt?

– Man har den möjligheten om man vill. Det är en tillgång som inte alla människor har.”

Säger en del om vänsterns syn på människor och deras ekonomi…

Andra bloggar: SvD, Per, Adam, Mary


Vänstern smyghöjer skatten

5 maj, 2010

Vänstern inför det nya begreppet Trygghetsväxling – som när det kommer till kritan innebär skattehöjning för en massa människor som är med i ”fel” fackförening eller inte är med i facket alls. – (S) täta koppling till LO blir skrämmande tydlig…

I vänsterns skuggbudget tänker de införa ett avdrag för den del av A-kassan som överstiger 80 kr vilket låter fint. När man granskar det framkommer det dock att det i praktiken innebär skattehöjning för 1.8 miljoner löntagare som är med i ”fel” A-kassa samt 1.5 miljoner som inte är med i någon A-kassa alls.

I vänsterns skuggbudget tänker de införa ett avdrag för den del av A-kassan som överstiger 80 kr vilket låter fint. När man granskar det framkommer det dock att det i praktiken innebär skattehöjning för 1.8 miljoner löntagare som är med i ”fel” A-kassa. 600000 akademiker, 500000 kommunalare och 300000 lärare och tjänstemän – alla dessa får höjd skatt i vänsterns förslag och av dessa är det bl. a. många lågavlönade TCO medlemmar inom vården vilka redan idag har låg lön – en lön som vänster alltså tänker lägga ytterligare skattebördor på. Man kan fråga sig om det är LO som styr vänstern och vill tvångsansluta människor till sin fackförening?…

Vi behöver en politik för arbete och för människor, inte en politik för bidrag och ökade skatter. Alliansen går till val på en politik med människan i centrum där arbetslinjen är central.

Det ska löna sig att arbeta. Vi vill fortsätta genomföra skattelättnader på arbete med fokus på låg- och medelinkomsttagare.

Det ska vara attraktivt att driva företag och anställa medarbetare. Alliansen har gjort det billigare och enklare att driva företag. Vi vill fortsätta på den vägen.

Vi satsar på omställning och vägar tillbaka till arbetsmarknaden. Vi vill vårda drivkrafterna till arbete och ge bättre hjälp att ta sig tillbaka till arbetsmarknaden.

En genomsnittlig inkomsttagare har fått skattelättnader på 1 700 kronor i månaden jämfört med 2006. Vi vill gå vidare med nya skattelättnader när ekonomiskt utrymme finns.

Vi för en ansvarsfull ekonomisk politik som är viktig för att skapa ett tryggt ekonomiskt klimat med låg inflation.

Fastighetsskatten har avskaffats samtidigt som ROT- och RUT-avdragen gör att människor får behålla mer i plånboken.

Nu är det upp till oss att visa på alternativen och framförallt visa vad vi står för och tänker göra för att göra ett bra land bättre!

svtPlay

Andra bloggar: Mary, Lotta, Maria


4 maj, 2010

I bilen och väntar på sonen. Vardag för oss som skjutsar barn.


Väljarna vill ha vårdnadsbidraget

3 maj, 2010

En ny Sifoundersökning visar att 81 procent av väljarna säger ja till att ha kvar eller utveckla vårdnadsbidraget. Då känns det extra kul att få vara med och införa detta i Gagnef kommun, något som vi moderater har jobbat för länge här i kommunen – faktiskt längre än KD.
Vårdnadsbidraget ger föräldrarna mer valfrihet vilket är en självklarhet för mig. Vi måste ge föräldrarna ökade möjligheter att själva bestämma över sin vardag och hur de vill ta hand om sina barn. Varje barn som får vara hemma med en förälder längre tid innan det sätts in på förskolan är en vinst – framförallt för barnet.

Den rödgröna oppositionen går till val på en fördubbling av den kvoterade delen av föräldraförsäkringen men målet för vänsterpartierna är ett avskaffat vårdnadsbidrag och en helt tvångsdelad försäkring. Det skulle leda till att flera barn sattes in tidigare i förskolan – något som är helt förkastligt. Människor vill – och ska själva bestämma över sitt liv och hur de tar ut sin föräldraförsäkring.

Politiker skall skapa förutsättningar för människor att själva välja sin väg och sina mål – inte bestämma över människors liv.

SvD

Andra bloggar: Marie-Louise, Marknadsliberalen, Dick och Karin


%d bloggare gillar detta: