(V)änsterpartiernas valmanifest

31 augusti, 2010

Nu har (V)änsterpartierna släppt sitt valmanifest, 19 dagar före valet. Mona Sahlin med flera lovade att väljarna skulle få besked ”i god tid före valet”… 19 dagar före valet släpper de ett valmanifest som dessutom innehåller flera frågetecken – saker som väljarna inte får besked om. Det är beklämmande och ett svek mot väljarna, först får de vänta på besked – som skulle komma ”i god tid” – och när de väl får ett så kallat besked är det tunt och har stora brister.

Det framgår väldigt tydligt att vänsterpartiet (V) och Lars Ohly har haft mycket att säga till om vilket jag knappast tror att vare sig socialdemokraterna (S) eller miljöpartiet är speciellt glada över. (V)änsterpartierna går inte till val med en politik för bidrag – en ren vänsterpolitik.

Mest skrämmande är dock det faktum att deras valmanifest totalt saknar en politik för oss som bor på landsbygden, detta är ett valmanifest som är rena dödsstöten för landsbygden med kilometerskatt, höjd skatt bensinskatt mm. – (V)änsterpartierna har tydligen valt att lämna landsbygden åt sitt öde.

Valet står mellan (V)änsterpartiernas storstadsfixerade bidragspolitik och Alliansens politik för hela Sverige med arbetslinjen i fokus.

Det skall bli intressant att se reaktionen på detta i media men framförallt att se valresultatet den 19 september.

Media: AB, Exp, SvD och DN

Andra bloggar: Kent, Mikael, Hökmark, Martin och Högberg

Annonser

Alliansen går till val på jobb, skola, välfärd och ordnad ekonomi

26 augusti, 2010

I den moderatledda Alliansens gemensamma valmanifest framgår det tydligt att ordnad ekonomi, jobb, skola och välfärd går före skattesänkningar. Namnet på manifestet – jobbmanifestet – förklarar med ett ord vad som är avgörande för att vi skall klara vår gemensamma välfärd – jobben.

Ambition finns för reformer för 32,7 miljarder under mandatperioden. Ytterligare förstärkt jobbskatteavdrag och högre gräns för statlig inkomstskatt – bägge reformer som gör så att låg- och medelinkomsttagare får behålla mer pengar i plånboken. Viktigt är dock att dessa reformer enbart blir aktuella när de offentliga finanserna tillåter, stabil och ordnad ekonomi ligger fast. Fortsatt halverad arbetsgivaravgift för unga, ett av flera verktyg för att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Inget höjt vårdnadsbirdrag vilket är bra, dagens nivå räcker.

Under 2010 satsas 9,4 miljarder direkt på välfärden – skola, vård och omsorg samt 3 miljarder i form av skattelättnader där pensionärerna får den största delen.

Det känns tryggt och positivt att läsa Alliansen valmanifest, vi går mot ytterligare fyra år med satsningar på jobb och stabil ekonomi vilket skapar förutsättningar för en bra och fungerande välfärd.

Alliansens jobbpolitik står mot ett vänsters bidragspolitik, valrörelsen och valresultatet blir allt mer intressant.

Media: SVD, DN1, DN2, AB, Exp1, Exp2 och SVT

Andra bloggar: Kent, Thomas och Per


Rena lögner i S-rapport och ledning för Alliansen

22 augusti, 2010

Socialdemokraterna går ut med en rapport där de påstår att moderaterna skall göra stora skattesänkningar som kommer att leda till att människor som jobbar inom välfärden skall förlora sina arbeten. Det är trist att (S) tar till rena lögner i valrörelsen men kanske ett tecken på desperation och panik. Moderaterna har varit väldigt tydliga med att vi gärna sänker skatten ytterligare, men att det måste ske genom att fler kommer i arbete och inte genom besparingar. Jag personligen tror att väljarna hellre ser en valrörelse baserad på fakta där partierna berättar vad de vill göra istället för att peka finger åt varandra.

Enligt den senaste Sifo mätningen får Alliansen egen majoritet vilket givetvis är glädjande för alla oss som stödjer Alliansen. Som alltid är mätningar just bara mätningar vilka skall tas med en nypa salt, den riktiga mätningen sker på valdagen den 19 september. Det är viktigt att alla kämpar på hela vägen in i mål nu och förklarar för människor hur Alliansen tänker fortsätta arbetet med att göra ett bra land bättre.

Risken är tyvärr att de senaste siffrorna från Sifo kommer att leda till ytterligare fula angrepp från (S) snarare än en saklig och konstruktiv valrörelse – jag hoppas verkligen att jag har fel dock.

Valrörelsen går in i slutspurten nu vilket blir intressant.

Media: AB1AB2, Expressen, SvD

Andra bloggar: Mary, Kent, Marcus, Per, Tokmoderaten


Mona (S)pelar ut kändiskortet

11 augusti, 2010

Enligt Expressen tänker Socialdemokraterna (S) ta hjälp av diverse kändisar i valrörelsen, det skall vara Mona Sahlins hemliga strategi.

Detta är oroväckande för valet borde handla om politik, om hur vad de olika blocken och partierna vill göra om de vinner valet. En valrörelse som mest handlar om att visa upp de häftigaste kändisarna är knappast något som gynnar demokratin i vårt land.

Visst har även moderaterna och andra ”sina” kändisar, t. ex. i from av vallåt men det är inte riktigt samma sak ändå. En vallåt är mest en kul grej som mer eller mindre alla partier använder sig av idag och jag tror inte att någon seriöst tror att det skall locka speciellt många väljare. Att försöka göra politiken lite roligare och häftigare är en bra ambition men det får inte ske på bekostnad av politikens egentliga innehåll och budskap.

Jag hoppas att detta är en engångsföreteelse, en mindre genomtänkt åtgärd i ren desperation baserat på vikande förtroendesiffror. Det skulle vara intressant att höra vad politiska experter i vårt land anser om detta.

Valet handlar om så mycket mer än kändisar. Det handlar om allas vår gemensamma framtid – jobben, skolan, vården och ekonomin bl. a.

Media: Expressen

Andra bloggar: Thomas, Tokmoderaten , Anybody, Oskar och Kent


(S)ocialdemokraterna och långtidsarbetlösheten

11 augusti, 2010

I bl. a. DN och SvD kan man läsa följande citat från Socialdemokraterna:
”Att minska långtidsarbetslösheten måste bli en central del av den ekonomiska politiken. Vi socialdemokrater är beredda att sätta upp ett mål om att långtidsarbetslösheten ska pressas tillbaka till en procent av arbetskraften.”

”Vi socialdemokrater är beredda att sätta upp ett mål” – där ser man!

Det är alltså inte något som de har beslutat sig för att göra men de är beredda att sätta upp ett mål – det är ju trevligt men jag tror att de som är långtidsarbetslösa skulle vilja se lite mer än så…

Läser man vidare får man ta del av deras förslag på åtgärder:

  • Ett brett kompetenslyft med 44 000 fler platser inom komvux, folkhögskolor, högskolor och yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning.
  • Fler praktikplatser.
  • Gröna jobb till långtidsarbetslösa

Mer av det gamla med andra ord, så kallade arbetsmarknadsåtgärder som framförallt gömmer problemet – gömmer människor. En politik som har använts tidigare vilket resulterade i utanförskap – vill vi ha det igen?

Skillnaden mellan blocken blir tydlig, Alliansen med moderaterna i spetsen står för arbetslinjen – det skall löna sig att arbeta. Vänstern står för bidragslinjen, de vill att det skall löna sig mer för de som inte arbetar.

Arbetslinjen mot bidragslinjen, där har vi alternativen i höstens val – ett val som blir intressant att följa.

Media: DN och SvD

Andra bloggar: Kent, Moderatprat, Christian, Helena och Ekonomistas


Fokus på kärnverksamheten och målen i skolan

9 augusti, 2010

Veckans bloggdebatt har temat: Hur skapar vi en skola där alla lyckas? Det är en högaktuell fråga – igår, idag och imorgon. Skola och utbildning är avgörande för individen och samhället.

Jag tror att en del av lösningen är en skola som fokuserar på kärnverksamheten – i lägre åldrar läsa, skriva och räkna. Utan grundläggande kunskaper i dessa ämnen får eleven svårt, i praktiken mer eller mindre omöjligt, att ta till sig vidare utbildning. Alliansens satsning på just skriva, läsa och räkna är helt rätt och i framtiden återkommer även möjligheten att utbilda sig till lågstadielärare tillbaka på lärarhögskolan.

Skolan skall ha som vision och mål att alla elever skall ha godkänt betyg i alla ämnen när de går ut nionde klass – inte som idag där enbart de så kallade kärnämnena prioriteras.

Vägen dit är lång men några saker jag tror är avgörande är bl. a. följande:
• Ledarskap – en tydlig ledning inom skolan när det gäller såväl skolchef som rektor.
• Kunniga, engagera och motiverade lärare med goda ämneskunskaper vilka brinner för sitt jobb.
• Tydligt föräldraansvar där skolan uppmanar föräldrarna till engagemang och ger dem möjlighet till detta.
• Tydligt elevansvar där skolan från första skolår är väldigt tydliga med varför man går i skolan och kravet på eget engagemang.

Skolfrågor är intressant och något som engagerar mig och jag har tidigare skrivit ett antal inlägg på detta tema.
Jag har bl. a. tagit upp föräldraengagemang, skolans resultat, skolan som valetfråga och betyg tidigare.

Media: DN, SvD, AB 1, AB 2, AB 3 och SVT


Föräldraengagemang är avgörande

8 augusti, 2010

Folkpartiledaren Jan Björklund pratar om att tvinga föräldrar till skolan om de har stökiga barn.
Jag är tveksam till detta konkret men positiv till allt som berör ökat engagemang från föräldrarna.

Skolan och skolpolitik har varit och är en viktig fråga vilket jag tycker är helt rätt, skolan är en av de frågor jag själv är mest engagerad i. Däremot tycker jag att debatten många gånger missar den viktigaste biten – vikten av engagerade föräldrar.

Genom att visa att man bryr sig hjälper man sitt barn på flera sätt, det behöver inte handla om läxhjälp, glosförhör osv. Fråga vad de gör i skolan, hur det går men framförallt – visa att man är intresserad. Prata med barnen och ta dig tid för detta – skaffa dig en bild av hur barnet mår, om studierna går enligt plan mm. Att äta tillsammans med barnen i lugn och ro är ett utmärkt tillfälle för detta.

Planering och regler är något som barn behöver hjälp med och där man som vuxen kan göra skillnad för sitt barn. Alla klarar inte av att planera och fördela tiden så att den räcker till – träning, kompisar, nätet och annat tar gärna tid från studierna.

Ett barn som känner engagemang och stöd från vuxna i sin närhet blir tryggare och därmed också lugnare. Detta minskar stress och irritation hos samtliga – barn såväl som vuxna.

Skolan gör mycket för våra barn men den kan aldrig ersätta det ansvar och den roll man har som förälder.

Jan Börklund tar upp en viktig fråga i debatten när han pratar om föräldrar och jag hoppas att debatten inte fastnar i det konkreta förslaget utan istället att debatten kring föräldar och deras engagemang och ansvar fortsätter. – Detta är intressant och en av samhällets viktigaste frågor!

Andra bloggar: Per, Rasmus, Inte klar, Peter och Nina

Media: DN, Expressen, AB, SvD och mer SvD


%d bloggare gillar detta: