Workshop digitala medier och marknadsföringskanaler – för företagare i Gagnef med omnejd

12 november, 2012

Via Twitter fick jag för ett antal år sedan kontakt med Dan Forslund, en av delägarna i mediaproduktionsbloaget Year Zero.

Dan var en av mina första kontakter via Twitter och idag har jag löpande kontakt med Dan via såväl Twitter som andra kanaler (Google, mail, FB osv) men även ”på riktigt”. Vi delar många åsikter, tankar och idéer och brinner bägge för landsbygdsutveckling och då speciellt för Gagnef och dess företagare.

Jag och Dan blev var och en för sig inbjudna till ett frukostsmöte på temat sociala medier, dessa frukostmöten anordnas återkommande av företagarna i Gagnef tillsammans med Gagnef kommun. Vid det aktuella frukostmötet höll jag en kort dragning om sociala medier och Dan pratade också om ämnet i samband med att han fick presentera sig själv och sitt företag. Under och efter mötet framgick det att det fanns ett stort intresse hos såväl företagare som kommunen (kommunens tjänstemän) att få lära sig mer om hur man kan använda nätet på olika sätt i sin verksamhet. Dan och jag kände direkt att vi ville göra något för att om möjligt svara upp mot detta behov och började bolla tanka och idéer med varandra. Detta har nu äntligen gett resultat så vi bjuder nu in intresserade till vår Workshop på temat – vårt sätt att dra ett litet strå till stacken. Dan skriver om vårt Workshop och vägen fram till den i sin blogg.

Under vår Workshop kommer Dan och jag tillsammans ta upp och prata om närvaro på nätet på olika sätt som t.ex. hemsida, blogg, Facebook m.m.

Vi kommer att ge vår syn på detta utifrån våra egna erfarenheter och vår ambition är att ge konkreta råd och tips med praktiska exempel då vi tror att det är vad de flesta efterfrågar. Ingen av oss är ”experter” på detta men vi tror oss ha en hel del erfarenhet som vi vill dela med oss av på detta sätt. Vi tror att många har frågor och funderingar kring detta och att dessa kommer upp under dagen så att jag och Dan tillsammans med Workshopdeltagarna kan ge svar och hjälp på plats.

Jag arbetar som IT-konsult sedan 1989, för närvarande på Knowit AB och har arbetat med det vi inom företaget kallar ”Web & Collaboration – kommunikation, handel och samarbete på webben, mobilen och i nya medier” sedan 2004. Mitt yrke och nuvarande arbetsområde är en av anledningarna till att jag vill genomföra vår Workshop – jag tycker att det är kul och intressant helt enkelt 🙂

Förutom att jag är IT-konsult är jag även aktiv fritidspolitiker i Gagnef kommun där jag företräder moderaterna och i den rollen använder jag nätet på flera sätt vilket också gett mig erfarenheter utöver de jag har i min yrkesroll. I mitt politiska engagemang känner jag ofta att jag vill göra mer och där är vår Workshop ett exempel, jag vill bidra till vårt lokala samhälle på olika sätt och genom att dela med mig av mina kunskaper och erfarenheter gör jag förhoppningsvis detta.

I och med att jag är född och uppvuxen i Dalarna brinner jag för en aktiv och levande landsbyggd med fungerande och växande företag. Min grundsyn är att vi själva måste ta tag i våra egna utmaningar om detta skall lyckas, vi kan inte förvänta oss att ”någon annan” skall lösa det åt oss. Där har jag hittat en mycket god vän och vapendragare i Dan Forslund, vi delar såväl grundsyn som engagemang i denna fråga vilket är riktigt givande.

Varje gång jag har träffat Dan, oavsett hur och när så går jag stärkt ur mötet med skallen full av nya tankar och idéer – jag tror att vi tillsammans sätter fart på den kreativa delen av hjärnan hos varandra. Jag är enormt tacksam över att jag lärt känna Dan och allt vad det har inneburit.

Vår Workshop är kostnadsfri vilket är möjligt då Gagnef kommun hjälper oss genom att tillhandahålla lokal vilket vi är tacksamma för. Vi riktigar oss till företagare, föreningar och organisationer och kommer att genomföra detta i lokalen Samlaren som ligger i Mockfjärdsskolan. Workshopen startar kl. 10.00 och vi har satt av tid fram till 15.00 med avbrott för lunch – deltagarna står själv för lunchen, förslagsvis på någon lämplig lunchservering i Mockfjärd.

Anmälan tas gärna emot i förväg så att vi vet hur många som kommer, skicka mail till: kontakt@danforslund.se

Tid: Lördag 17/11 2012 klockan 10 till 15
Plats: Lokalen Samlaren, Mockfjärdsskolan
Parkering: Mockfjärdsskolans parkering
Pris: Assint – kostnadsfritt

Inbjudan till workshop i digitala medier (PDF)

Hoppas vi ses!

PS. Ta gärna med din dator/surfplatta. Då kan du få hjälp i en miljö du är van.

Andra bloggar: Dan Forslund

Länkar: Year Zero, Dan Forslunds blogg, Gagnef Kommun, Företagarna i Gagnef, Knowit, Moderaterna i Gagnef

Annonser

Att låta barnen själva välja skola – en självklarhet

4 november, 2012

Här om dagen blev jag kontaktad av Dalarnas Tidningar som frågade om det stämde att min dotter gick gick på Kunskapsskolan i Borlänge. Jag svarade att det stämmer vilket resulterade i en kort notis i tidningen.

För mig är det viktigt att mitt politiska engagemang inte skall gå ut över familjen mer än nödvändigt, något som är svårt nog som det är. I och med att jag är fritidspolitiker sker mycket på fritiden vilket direkt går ut över familjen.

När det gäller val av skola är det självklart för mig att barn och ungdomar själva skall få göra aktiva val om de vill, som förälder skall man stötta och hjälpa sitt barn i detta. Att jag skulle försöka styra min dotters val av skola så att det passar för mig i min roll som fritidspolitiker är totalt otänkbart – vilken rätt har jag att sätta mina egna intressen för mitt barns?

Artikeln och framför allt de efterföljande kommentarerna blir väldigt märklig med tanke på att jag företräder ett parti som är för friskolor och att erbjuda eleverna möjlighet till aktiva och fria val. Om jag hade nekat min dotter att välja skola och tvingat henne att gå i en av kommunens skolor hade det däremot varit på sin plats att ifrågasätta och kritiser. Då hade jag gått emot partiets inställning när det gäller såväl friskolor som människors fri- och rättigheter, det hade varit något att reagera på. (Dessutom misstänker jag att ett sådant agerande även skulle gå emot Barnkonventionen).

Kommentarerna som skrivs gör mig uppriktigt förvånad och i vissa fall rent ut sagt rädd, hur kan man ha en sådan syn på barns rättigheter?

Media: DT


%d bloggare gillar detta: