Viktigt för demokratin

29 augusti, 2013

I min kommun Gagnef har vi sedan ett par år en ny politisk organisation där vi har tagit bort facknämnder och lagt alla beslut direkt i kommunstyrelsen. I kommunstyrelsen har vi fem stycken utskott: Allmänna utskottet, Personalutskottet, Sociala utskottet, Kulturutskottet samt Fritid- och idrottsutskottet. Utöver detta har vi en Miljö- och byggnadsnämnd samt en valnämnd.

När vi beslutade om den politiska omorganisationen var jag väldigt tydlig med vikten av att de politiska partierna fick ett ökat ansvar för att ge människor insyn och inflytande. Med den nya politiska organisationen skulle antalet politiska uppdrag minska markant. I praktiken skulle en begränsad mängd personer ha tillgång till information och konkreta möjligheter att påverka.

En sådan omorganisation innebär ett stort ansvar på de olika partierna, politiska diskussioner kring aktuella frågor måste ut i respektive parti. Detta så att medlemmarna får möjlighet till inflytande och därmed delaktighet.
För att uppnå detta krävs det att underlag finns tillgängligt i tid så att viktiga frågor kan diskuteras inom respektive parti. Detta innebär konkret att ärenden skall beredas i god tid så att kompletta underlag finns och kan användas när ett parti diskuterar ärendet.

Tyvärr fungerar detta inte speciellt bra i min kommun, ärenden kommer ut med kort framförhållning och vissa kommer upp vid sittande bord under det aktuella mötet. Detta tycker jag är väldigt bekymmersamt på flera sätt men kanske framför allt en fråga om demokrati.

Jag tycker fortfarande upplägget är bra då jag ser stora möjligheter till konkret politisk diskussion bland medlemmarna i de olika partierna. Tänk om vi kunde komma till ett läge där detta fungerar, det tror jag alla skulle vinna på men framför allt individen och demokratin.

Annonser

Välj med omsorg

19 augusti, 2013

När jag pratar om politik och politiska partier brukar jag alltid säga att man skall försöka sätta sig in i vad de olika partierna står för och vill göra, helst samtliga partier. Sedan skall man välja det parti som man tycker stämmer bäst (minst sämst?) med det man själv står för och vill.

Jag förespråkar samma princip när det gäller personval, att man skall sätta sig in de olika personerna, vad de står för och vill göra för att få bästa möjliga beslutsunderlag.

Nu inför provvalet till riksdagen vill jag uppmana alla att läsa igenom de olika kandidatpresentationerna ordentligt men även att försöka ta reda på mer om personerna bakom presentationerna på olika sätt.

Genom att söka på nätet kan man hitta ytterligare information vilket kan ge en mer komplett bild av de olika personerna. Tidningarnas siter (här i Dalarna DT, DD och AT) är t. ex. en bra källa till information men även Facebook och motsvarande.

Jag vill även rekommendera valpejl.se där man kan hitta officiell information om alla folkvalda politiker i landet (alla som fanns på valbar plats till kommun, landsting eller riksdag 2010). Valpelj är riktigt intressant och något jag hoppas att man fortsätter utveckla inför kommande val.

Demokrati är viktigt att värna om och att vara folkvald – förtroendevald av folket är något av det finaste som finns. Man är vald i förtroende, det är en stor ära att få människors förtroende vilket medför ett ännu större ansvar.

Länkar:
Dalarnas Tidningar , Dala-Demokraten, Avesta TidningValpelj


Engagera dig i ditt barn – såväl skolgång som fritid

14 augusti, 2013

Jag vill ha ett samhälle där föräldrar visar mer intresse för sina barns skolgång genom att stödja dem och engagera sig. Det skulle ge positiva effekter framförallt för barnens studier såväl som för familjen men även för samhället i stort.

Stat och kommun har givetvis ett stort ansvar när det gäller skolan men det yttersta ansvaret har föräldrarna men det är något som jag tycker försvinner i dagens debatt.

Med föräldrar som engagerar sig och stöttar sina barn skulle barnen må bättre och prestera bättre i skolan samtidigt som föräldrarna fick bättre insyn och förståelse för dagens skola och sina barns utveckling.

Att hjälpa sitt barn rent praktiskt är en viktig del men den kanske allra viktigaste delen är att visa att man är intresserad och bryr sig genom att fråga hur det går i skolan, vad som händer, vad de läser för närvarande, kommande prov och så vidare. Genom att visa ärligt och uppriktigt intresse för barnets skolgång vinner man sitt barns förtroende och respekt – genom att visa respekt vinner man respekt.

I dagens skola ska barnen tidigt lära sig ta eget ansvar på olika sätt, bland annat genom att själva planera sina studier. Detta är något som man som förälder kan hjälpa och stötta sitt barn med. Att planera är svårt och något som kräver erfarenhet vilket man som förälder kan bidra med. Genom planeringen får man som förälder även en bra insyn i barnets studier både vad gäller innehåll och tid.

Hjälp barnen med att förstå vad studieplanering innebär. Tillsammans kan man sätta sig ner och ta fram regler och rutiner för barnets studier, när man ska göra sina läxor, hur mycket tid man ska ägna åt studierna och så vidare. Barn kan behöva hjälp med att prioritera; hjälp att förstå vad som är viktigt.

Nyckeln till detta är att ge sina barn tid, att ägna sig åt barnen och prata med dem. Ett tillfälle för detta är i samband med frukost och middag, att ha som rutin att alltid äta tillsammans i lugn och ro skapar utmärkta förutsättningar för givande gemensamma samtal.

Enhanced by Zemanta

%d bloggare gillar detta: