Ungdomar uppenbarligen inte prioriterade

6 juni, 2014
Elever och politiker

Fotograf: Kent Olsson Dalarnas Tidningar

I början av året införde Gagnef kommun något som kallas SMS-panel i syftet att öka ungdomsinflytandet i kommunen. Ett antal ungdomar i skolåldern ingår i panelen och får svara på frågor som kommunen tagit fram tillsammans med de politiska partierna. Ungdomarna har varit väldigt engagerade och gett genomtänkta, kloka och utförliga svar på samtliga frågor som skickats ut till panelen. Det är imponerade och lärorikt för oss politiker att ta del av deras svar som tydligt visar att våra ungdomar bryr sig om samhället minst lika mycket som vuxna gör.

För ett antal veckor sedan vände vi på det hela och gav ungdomarna möjlighet att ställa frågor till oss politiker vilket jag tycker är en självklar och väldigt viktigt möjlighet. Vi fick in ett stort antal frågor vilka även dessa var genomtänkta och kloka och relevanta. Vi politiker fick ett par veckor på oss att svara på frågorna och skicka in våra svar till den tjänsteman som är ansvarig för SMS-panelen. Svarstiden var rimlig med tanke på antalet frågor som ungdomarna skickat in.

Vi moderater ägnade kvällar och helger till att besvara ungdomarnas frågor då vi är fritidspolitiker som de flesta andra. Vi lyckades få ihop våra svar och skicka in dem i tid även om det var någon av de sista dagarna. Någon dag efter utsatt datum träffade jag ansvarig tjänsteman och bad om ursäkt för att våra svar kom in så sent och då fick jag till min förvåning veta att vi var de enda som hade svarat!

Efter vårt samtal skickade tjänstemannen en påminnelse till övriga partier och gav dem en nytt datum längre fram så att de skulle få tid att inkomma med svaren. När det nya svarsdatumet hade passerat hade ytterligare några partier skickat in svar men inte samtliga – något jag tycker är rent ut sagt bedrövligt och ett svek mot våra ungdomar.

Något som gör detta extra upprörande är det faktum att Socialdemokraterna som har ett oppositionsråd på 40% – betald arbetstid via skattepengar – inte kommer in med svaren i tid ens efter påminnelse och extra tid!

Socialdemokraternas oppositionsråd sade följande till tidningen: ”Ett stärkt ungdomsinflytande är ett kommunalt mål: – De är engagerade, sakliga, kunniga och ställer krav. De bidrar till att Gagnefs framtid ter sig ljus.”…

Jag är uppriktigt besviken, skärpning!

Förtroende är något man förtjänar – och förlorar…

Annonser

Den känslan… (#blogg100 13)

13 mars, 2014

När offerten som man trodde skulle vara klar om en vecka skall vara klar redan på måndag, den känslan…

Idag insåg jag att en offert jag skall ta fram skall vara klar redan nu på måndag och inte om vecka som jag varit inställd på hela tiden. Detta innebär panikjobb imorgon och antagligen över helgen, använda tid som jag inte har. Jag borde givetvis dubbelkollat datumet tidigare men det gjorde jag inte så nu är det bara att gilla läget.

Satte mig nu på kvällen och försökte jobba med detta men det gick inte, lyckas inte producera de texter som behövs – sitter bara och stirrar på skärmen. Inser att min hjärna helt enkelt säger stopp, det är fullt helt enkelt – finns inte plats för något mer ikväll.

Imorgon har dottern med sig en kompis hem som skall sova över och på lördag skall de spela rollspel tillsammans med ett antal andra kompisar. Det gillar jag, dottern spelar en hel del datorspel vilket jag tycker är helt ok då hon samtidigt har kompisar som hon umgås med IRL – och som ”gammal” rollspelare är det extra kul att de börjat med rollspel 😉

En ”bonuseffekt” av att dottern tar hem kompisar är att det genererar städning – huset blir städat vilket inte alls skadar. Denna bonuseffekt resulterade i att jag fick ägna ett par timmar åt städning ikväll vilket inte var helt optimalt rent tidsmässigt. Med facit i hand inser jag dock att det kanske var helt rätt, jag fick ägna mig åt något helt annat än att sitta framför skärmen och dessutom något som innebar fysisk aktivitet. Vem vet, jag kanske vaknar upp imorgon och känner mig pigg och glad trots att jag har en offert som ligger över mig!?…


Ingen lokal skolplan eller lokala mål! (#blogg100 10)

11 mars, 2014

Igår missade jag dagens #blogg100 inlägg ännu en gång, det visar väl kanske på det jag nämnde i mitt första inlägg om utmaningen med att vara fritidspolitiker osv – tiden räcker inte till varje gång – speciellt inte när det är kommunfullmäktige på kvällen…

Vid gårdagens kommunfullmäktige tog vi beslut om Vision och skolplan för Gagnefs kommun vilket glädjer mig då vi inte längre har några lokala mål utan enbart en vision. Jag har personligen slagits för detta länge då jag anser att de nationella målen räcker och blir över och att vi skall börja med att försöka leva upp till dessa innan vi hittar på egna lokala mål. Skolan har tillräckligt med administration som det är idag och därför skall vi inte lägga på ytterligare sådan.
Det har lyfts argument där man säger att egna lokala mål inte går emot eller är mer prioriterade än de nationella målen och/eller att de lokala målen bara handlar om att man vill lyfta fram prioriterade mål från de nationella målen osv. Jag är emot detta då jag är övertygad om att hur man än formulerar sig blir lokala mål något som skolan ser som extra prioriterat och därför också lägger extra tid och resurser på – som tas från annan verksamhet. Ett annat argument är att lokala målen är viktigt för att kunna utvärdera och följa upp vad som händer i skolan men det går att göra utan uttalade mål och det görs troligtvis bättre så dessutom.
Om verksamheten vet vilka mål som vi avser att följa upp tror jag att verksamheten fokuserar på att leverera så bra resultat som möjligt just kring dessa mål med resultatet att skolan prioriterar på de lokala målen och kanske framför allt på att visa bra resultat för oss politiker. Jag anser att uppföljning och utvärdering skall basera sig på fakta som hämtas direkt ur verksamheten och att man får mest korrekt data om den verksamhet som mäts i förväg inte vet exakt vad och hur detta kommer att mätas. (För övrigt anser jag att nationella prov borde gå till enligt samma princip och inte som idag när skolorna lägger ner tid på att förbereda eleverna inför nationella prov. – Det man idag mäter är i praktiken mest hur bra skolorna är på att förbereda sina elever på de nationella proven vilket knappast är syftet).

Vi politiker borde tänka efter både en och två gånger innan vi fattar beslut som innebär någon form av administration (vilket nästan alla beslut gör i någon form) – detta är extra angeläget när det gäller skolan. Vi borde även se över om alla tidigare beslut och tillhörande administration fyller sitt syfte och framför allt – om det gynnar eleverna. För varje ny administrativ pålaga vi lägger på skolan borde vi se till att ta bort en annan – minst. Med detta beslut har vi tagit ett litet steg i rätt riktning genom att visa verksamheten att vi litar på dem och framöver fokuserar på att följa upp vår vision istället för lokala mål – jag tror att det är något som våra rektorer och lärare uppskattar.


Missat inlägg och internationella kvinnodagen (#blogg100 8)

9 mars, 2014

Efter att ha tillbringat fredag och lördag med sonen och övriga familjen i Linköping där sonen studerar satte vi oss i bilen för hemfärd. Det tar ca 4 timmar med bil att åka från Linköping till Djurmo vilket innebär att man är ganska trött när man kommer hem. Detta resulterade att jag helt missade gårdagens #blogg100 inlägg vilket är trist så jag försöker kompensera detta med att skriva två inlägg idag – gårdagens inlägg kommer alltså nu med viss försening…

Igår var det internationella kvinnodagen vilket jag firade/uppmärksammade (eller vad man gör, jag är osäker) med att tänka på, uppmärksamma och behandla kvinnor som jag alltid gör – precis på samma sätt som jag gör med alla medmänniskor. Kvinnor och män är människor – punkt.

Jag har svårt för dessa speciella dagar då saker skall uppmärksammas på detta sätt, det riskerar att bli kontraproduktivt och resultera i någon form av tillfälligt spektakel men framför allt har jag svårt för det då alla människors lika värde för mig är en självklarhet. – Att peka ut en speciell grupp människor på en speciell dag rimmar inte så bra med alla människors lika värde, i varje fall inte för mig. Vilka grupper är det som skall anses motiverade att peka ut extra på detta sätt? Vem bestämmer detta och vart skall vi dra gränsen?

Syftet och tanken med internationella kvinnodagen är bra och något jag absolut ställer mig bakom men då jag anser att detta är något som är lika självklart alla dagar på året är detta med en speciell dag svårt – samma sak gäller alla andra dagar för andra grupper av människor. Det hela handlar kanske om att jag själv inte delar in människor i olika grupper utan anser att människor är just människor och inget annat – alla är lika värda och ingen kan lyftas fram mer än någon annan.

Dagarna kring den internationella kvinnodagen dyker det plötsligt upp jämlikhetsförkämpar, feminister och motsvarande över allt i vårt land och det är extra vanligt bland politiker men även journalister. För mig känns detta mest som populism, det handlar om att synas och höras så mycket som möjligt och göra sken av att man är en god människa som står upp för kvinnor och jämlikhet. Det är absolut bra och viktigt men samtidigt känns det inte helt ärligt då dessa frågor inte alls uppmärksammas av dessa personer övriga dagar på året, däremot kan de istället vara förkämpar för något annat som för tillfället är ”på tapeten”.

Det finns absolut människor som kämpar och står upp för dessa frågor ärligt och uppriktigt även resten av året men tyvärr försvinner de i den allmänna populismen som inträffar i anslutning till dessa dagar. Jag tycker att det är bekymmersamt och faktiskt ett svek mot dessa människor men framför allt de det handlar om – denna gång kvinnorna och frågan om människors lika värde.

Jag kommer troligtvis aldrig kalla mig feminist av den för mig enkla anledningen att jag anser att människor lika värde är en självklarhet och något jag alltid tänker stå upp för, samma sak gäller givetvis andra sätt att sätta ord på gruppering eller indelning av människor. Många ifrågasätter detta då man anser att alla borde kalla sig feminister med motiveringen att den som inte gör det därmed också skulle vara emot jämlikhet osv. Det är för mig ytterst främmande och faktiskt skrämmande argumentation, det kan lätt tolkas som ”antingen är man med oss eller så är man emot oss”.

För mig handlar det om att göra det (lilla) jag själv kan för att vi skall få ett jämlikt samhälle där alla människor har lika värde, det kan jag göra varje dag i mitt dagliga liv på det sätt jag själv bemöter andra människor – det är där vi kan göra skillnad. Som pappa till två barn, en son och dotter har också jag och min sambo ett stort ansvar i sättet  vi uppfostrar våra barn men framför allt hur vi agerar mot varandra och mot andra människor. Det bästa vi kan göra konkret för vår dotter är att ge henne en uppväxt där jämlikhet och alla människors lika värde är en självklarhet och där hon ser det som en självklarhet att stå upp för sina åsikter, intressen osv. Precis samma sak som vi gjort och gör för vår son med andra ord.

 

Några ord från människan Stefan J. Eriksson


Inlägg från 2010 lika aktuellt idag (#blogg100 4)

4 mars, 2014

När jag gick igenom min gamla blogginlägg hittade jag ett om skolan som är lika aktuellt idag:

—–
Jag tror att en del av lösningen är en skola som fokuserar på kärnverksamheten – i lägre åldrar läsa, skriva och räkna. Utan grundläggande kunskaper i dessa ämnen får eleven svårt, i praktiken mer eller mindre omöjligt, att ta till sig vidare utbildning.

Skolan skall ha som vision och mål att alla elever skall ha godkänt betyg i alla ämnen när de går ut nionde klass – inte som idag där enbart de så kallade kärnämnena prioriteras.

Vägen dit är lång men några saker jag tror är avgörande är bl. a. följande:
•Ledarskap – en tydlig ledning inom skolan när det gäller såväl skolchef som rektor.
•Kunniga, engagera och motiverade lärare med goda ämneskunskaper vilka brinner för sitt jobb.
•Tydligt föräldraansvar där skolan uppmanar föräldrarna till engagemang och ger dem möjlighet till detta.
•Tydligt elevansvar där skolan från första skolår är väldigt tydliga med varför man går i skolan och kravet på eget engagemang.
—–

Utmaningarna med skolan är inte enbart en skolfråga, det är mer än så men tyvärr verkar det vara mer eller mindre tabu att lyfta detta med föräldrarnas ansvar – och elevernas ansvar.

Detta får bli mitt inlägg idag, skolan har varit och är något jag är extra intresserad av.


Läs för era barn! (#blogg100 dag 3)

3 mars, 2014

Idag blir det ett kort inlägg på grund av tidsbrist, jag har inte hunnit med det jag egentligen behövde ha klart idag men det är bara att gilla läget. Ryssland och Putin manglar på så jag blir bara mer och mer orolig men framför allt ledsen då det handlar om människor, tänker inte skriva något om detta idag dock.

Igår kväll snappade jag upp en bild som jag gillar helskarpt:

BookNeard

 

Bilden och tillhörande text är klockren och stämmer exakt med min syn på läsning och böcker!

Något av det bästa man kan göra som förälder är att läsa för sitt barn från tidig ålder, börja direkt när barnet är litet! Genom att läsa för sitt barn mycket och ofta blir läsning något naturligt samtidigt som barnet lär sig hela tiden.
Fortsätt läsa även när barnet själv kan läsa, det är minst lika viktigt då om inte viktigare – det är i början av barnet ”karriär” som läsare stöttning och goda förebilder är extra viktiga. Barnet behöver stöd och hjälp för att ta sig igenom den första perioden innan läsningen börjar gå smidigare.
Diskutera det ni läser tillsammans, då hjälper ni barnet utvecklas på flera sätt samtidigt som ni får möjlighet till härliga stunder tillsammans vilket ni värdesätter enormt både i stunden och i framtiden.

Att läsa för sitt barn när det skall sova borde vara ett krav på alla föräldrar och detta så länge som möjligt – även långt efter det att barnet själv kan läsa. Att få den tiden med sin förälder är enormt värdefullt för ett barn – och föräldern.

Får ett barn upptäcka det fantastiska med läsning har det en jätte bra och viktig start med sig in i skolan, något som de har stor nytta och glädje av hela livet.

Jag och min sambo har troligtvis mycket tack vara vårt eget intresse för läsning och böcker haft förmånen att se två ”Intellectuall badass” växa upp här hemma – något vi är både stolta och glad över.

Läsning är ett sätt att umgås med och engagera sig i sitt barn vilket är viktigt som jag har bloggat om tidigare här på min blogg.

 


Engagera dig i ditt barn – såväl skolgång som fritid

14 augusti, 2013

Jag vill ha ett samhälle där föräldrar visar mer intresse för sina barns skolgång genom att stödja dem och engagera sig. Det skulle ge positiva effekter framförallt för barnens studier såväl som för familjen men även för samhället i stort.

Stat och kommun har givetvis ett stort ansvar när det gäller skolan men det yttersta ansvaret har föräldrarna men det är något som jag tycker försvinner i dagens debatt.

Med föräldrar som engagerar sig och stöttar sina barn skulle barnen må bättre och prestera bättre i skolan samtidigt som föräldrarna fick bättre insyn och förståelse för dagens skola och sina barns utveckling.

Att hjälpa sitt barn rent praktiskt är en viktig del men den kanske allra viktigaste delen är att visa att man är intresserad och bryr sig genom att fråga hur det går i skolan, vad som händer, vad de läser för närvarande, kommande prov och så vidare. Genom att visa ärligt och uppriktigt intresse för barnets skolgång vinner man sitt barns förtroende och respekt – genom att visa respekt vinner man respekt.

I dagens skola ska barnen tidigt lära sig ta eget ansvar på olika sätt, bland annat genom att själva planera sina studier. Detta är något som man som förälder kan hjälpa och stötta sitt barn med. Att planera är svårt och något som kräver erfarenhet vilket man som förälder kan bidra med. Genom planeringen får man som förälder även en bra insyn i barnets studier både vad gäller innehåll och tid.

Hjälp barnen med att förstå vad studieplanering innebär. Tillsammans kan man sätta sig ner och ta fram regler och rutiner för barnets studier, när man ska göra sina läxor, hur mycket tid man ska ägna åt studierna och så vidare. Barn kan behöva hjälp med att prioritera; hjälp att förstå vad som är viktigt.

Nyckeln till detta är att ge sina barn tid, att ägna sig åt barnen och prata med dem. Ett tillfälle för detta är i samband med frukost och middag, att ha som rutin att alltid äta tillsammans i lugn och ro skapar utmärkta förutsättningar för givande gemensamma samtal.

Enhanced by Zemanta

%d bloggare gillar detta: