Bry dig om ditt barns skolgång

5 februari, 2013

Dagens inlägg blir en favorit i repris vilket jag absolut inte skäms över utan snarare tvärt om, detta är ett ämne som aldrig kan tas upp för ofta – vikten av att engagera sig i sina barn och deras skolgång.

Genom att visa att man bryr sig hjälper man sitt barn på flera sätt, det behöver inte handla om läxhjälp, glosförhör osv. Fråga vad de gör i skolan, hur det går men framförallt – visa att du är intresserad i ord och handling.

Prata med barnen och ta dig tid för detta – skaffa dig en bild av hur barnet mår, om studierna går enligt plan osv. Att äta tillsammans med barnen i lugn och ro är ett utmärkt tillfälle att få tid för detta.

Planering och regler är något som barn behöver hjälp med och där man som vuxen kan göra skillnad för sitt barn. Alla klarar inte av att planera och fördela tiden så att den räcker till – träning, kompisar, chat och annat tar gärna tid från studierna.

Ett barn som känner engagemang och stöd från vuxna i sin närhet blir tryggare och därmed också lugnare. Detta minskar stress och irritation hos samtliga – barn såväl som vuxna.

Skolan gör mycket för våra barn men den kan aldrig ersätta det ansvar och den roll man har som förälder.

Annonser

Att låta barnen själva välja skola – en självklarhet

4 november, 2012

Här om dagen blev jag kontaktad av Dalarnas Tidningar som frågade om det stämde att min dotter gick gick på Kunskapsskolan i Borlänge. Jag svarade att det stämmer vilket resulterade i en kort notis i tidningen.

För mig är det viktigt att mitt politiska engagemang inte skall gå ut över familjen mer än nödvändigt, något som är svårt nog som det är. I och med att jag är fritidspolitiker sker mycket på fritiden vilket direkt går ut över familjen.

När det gäller val av skola är det självklart för mig att barn och ungdomar själva skall få göra aktiva val om de vill, som förälder skall man stötta och hjälpa sitt barn i detta. Att jag skulle försöka styra min dotters val av skola så att det passar för mig i min roll som fritidspolitiker är totalt otänkbart – vilken rätt har jag att sätta mina egna intressen för mitt barns?

Artikeln och framför allt de efterföljande kommentarerna blir väldigt märklig med tanke på att jag företräder ett parti som är för friskolor och att erbjuda eleverna möjlighet till aktiva och fria val. Om jag hade nekat min dotter att välja skola och tvingat henne att gå i en av kommunens skolor hade det däremot varit på sin plats att ifrågasätta och kritiser. Då hade jag gått emot partiets inställning när det gäller såväl friskolor som människors fri- och rättigheter, det hade varit något att reagera på. (Dessutom misstänker jag att ett sådant agerande även skulle gå emot Barnkonventionen).

Kommentarerna som skrivs gör mig uppriktigt förvånad och i vissa fall rent ut sagt rädd, hur kan man ha en sådan syn på barns rättigheter?

Media: DT


Fokus på kärnverksamheten och målen i skolan

9 augusti, 2010

Veckans bloggdebatt har temat: Hur skapar vi en skola där alla lyckas? Det är en högaktuell fråga – igår, idag och imorgon. Skola och utbildning är avgörande för individen och samhället.

Jag tror att en del av lösningen är en skola som fokuserar på kärnverksamheten – i lägre åldrar läsa, skriva och räkna. Utan grundläggande kunskaper i dessa ämnen får eleven svårt, i praktiken mer eller mindre omöjligt, att ta till sig vidare utbildning. Alliansens satsning på just skriva, läsa och räkna är helt rätt och i framtiden återkommer även möjligheten att utbilda sig till lågstadielärare tillbaka på lärarhögskolan.

Skolan skall ha som vision och mål att alla elever skall ha godkänt betyg i alla ämnen när de går ut nionde klass – inte som idag där enbart de så kallade kärnämnena prioriteras.

Vägen dit är lång men några saker jag tror är avgörande är bl. a. följande:
• Ledarskap – en tydlig ledning inom skolan när det gäller såväl skolchef som rektor.
• Kunniga, engagera och motiverade lärare med goda ämneskunskaper vilka brinner för sitt jobb.
• Tydligt föräldraansvar där skolan uppmanar föräldrarna till engagemang och ger dem möjlighet till detta.
• Tydligt elevansvar där skolan från första skolår är väldigt tydliga med varför man går i skolan och kravet på eget engagemang.

Skolfrågor är intressant och något som engagerar mig och jag har tidigare skrivit ett antal inlägg på detta tema.
Jag har bl. a. tagit upp föräldraengagemang, skolans resultat, skolan som valetfråga och betyg tidigare.

Media: DN, SvD, AB 1, AB 2, AB 3 och SVT


Föräldraengagemang är avgörande

8 augusti, 2010

Folkpartiledaren Jan Björklund pratar om att tvinga föräldrar till skolan om de har stökiga barn.
Jag är tveksam till detta konkret men positiv till allt som berör ökat engagemang från föräldrarna.

Skolan och skolpolitik har varit och är en viktig fråga vilket jag tycker är helt rätt, skolan är en av de frågor jag själv är mest engagerad i. Däremot tycker jag att debatten många gånger missar den viktigaste biten – vikten av engagerade föräldrar.

Genom att visa att man bryr sig hjälper man sitt barn på flera sätt, det behöver inte handla om läxhjälp, glosförhör osv. Fråga vad de gör i skolan, hur det går men framförallt – visa att man är intresserad. Prata med barnen och ta dig tid för detta – skaffa dig en bild av hur barnet mår, om studierna går enligt plan mm. Att äta tillsammans med barnen i lugn och ro är ett utmärkt tillfälle för detta.

Planering och regler är något som barn behöver hjälp med och där man som vuxen kan göra skillnad för sitt barn. Alla klarar inte av att planera och fördela tiden så att den räcker till – träning, kompisar, nätet och annat tar gärna tid från studierna.

Ett barn som känner engagemang och stöd från vuxna i sin närhet blir tryggare och därmed också lugnare. Detta minskar stress och irritation hos samtliga – barn såväl som vuxna.

Skolan gör mycket för våra barn men den kan aldrig ersätta det ansvar och den roll man har som förälder.

Jan Börklund tar upp en viktig fråga i debatten när han pratar om föräldrar och jag hoppas att debatten inte fastnar i det konkreta förslaget utan istället att debatten kring föräldar och deras engagemang och ansvar fortsätter. – Detta är intressant och en av samhällets viktigaste frågor!

Andra bloggar: Per, Rasmus, Inte klar, Peter och Nina

Media: DN, Expressen, AB, SvD och mer SvD


Skolans resultat viktigast

8 augusti, 2010

Vänsterpartierna verkar anse att det största problemet med skolan idag är friskolor som går med vinst, att många barn lämnar skolan utan tillräckliga kunskaper verkar inte vara lika viktigt. För mig är det viktigaste att vi har skolor som sätter kunskap i fokus, skolor som har som mål att eleverna skall ha godkänt i alla ämnen när de går ut nian.

Om det är en kommunal eller en privat skola är oviktigt för mig. Skolor som inte når målen skall granskas och åtgärdas och samma sak skall givetvis gälla för alla skolor oavsett driftsform.

Det som jag finner lite märkligt är att det enligt vänstern inte är ok att en privat skola som går med vinst men däremot är det ok att en kommunal skola går med underskott – den logiken har jag svårt att få ihop. Varför kan privata skolor gå med vinst och ändå uppnå målen samtidigt som kommunala skolor inte klarar av det?

Jag tycker att alla – även vänsterpartierna – borde sträva efter en bra skola som lever upp till de krav vi har vad gäller mål och resultat. Skolan skall ha som vision och mål att alla elever skall ha godkänt betyg i alla ämnen när de går ut nionde klass – inte som idag där enbart de så kallade kärnämnena prioriteras.

För mig är barnen viktigare än frågan om skolan är kommunal eller privat – skolan är till för barnen, inte för politiker och deras utspel!

Andra bloggar: Kent, Rasmus och Robert

Media: AB, SvDDN 1 och DN 2


Valets viktigaste fråga? – Skola och utbildning!

2 augusti, 2010

Veckans bloggdebatt är: ”Vilken fråga är viktig för dig i valet?” –  Kent Persson håller som vanligt i trådarna.

För mig är skola och utbildning absolut valets viktigaste fråga. Utan en bra och fungerande skola spelar det ingen roll vad vi gör med resten, skolan behövs för att samhället i övrigt skall fungera och utvecklas.

Vi behöver en politik som återtar greppet om skolan, en politik där skolan sätts i fokus med kunskap och kompetens som målsättning.
Regeringens satsning på läsa-skriva-räkna är helt rätt och något som jag hoppas kommer att fortsätta och utvecklas. Jag vill ha en skola där ingen elev skall lämna årskurs tre utan att kunna läsa-skriva och räkna – kunskaper och förmågor som är helt avgörande för de fortsatta studierna.
Jag vill ha mycket bättre ledarskap i skolan, idag är det många skolor där personalen drar åt olika håll och gör lite som de själva tycker är bäst. Detta är förödande för våra barn och ungdomar – de behöver struktur i skolan, inte kaos.
Grundskolan heter så av anledning, där skall grunden läggas för eleverna så att de har en stabil plattfor att stå på i sin fortsatta utveckling – idag vidare studier i någon form. Denna plattform måste bygga på kunskap – fakta. Idag är det många som anser att det inte behövs böcker i skolan och att lärarna inte skall lära ut fakta – ”allt går att hitta på nätet”. Det är sant att (nästan) allt finns på nätet men för att kunna ta till sig och ta del av den informationen behöver man ha en grund att utgå från och framförallt förmåga att sortera, reflektera och värdera information. För att kunna värdera och reflektera över saker måste man ha något att utgå från – grundläggande baskunskaper vilket är vad grundskolan skall hjälpa eleverna att få. Lärare i grundskolan skall ha goda ämneskunskaper så att de kan ge dessa baskunskaper men de behöver givetvis även vara väl förtrogna med ny teknik och nya medier. Jag är övertygad om att mer och mer information kommer från nätet idag och det gäller även skolans värld, därför behöver lärarna (jag vet att det heter pedagoger) de resurser i form av utbildning och utrustning som behövs för att verka inom dessa medier.

För mig är skola och utbildning den absolut viktigaste valfrågan – det gäller vår gemensamma framtiden men framförallt våra barn!

Det skall bli intressant att följa detta och se vilka frågor människor tycker är viktigast.


Vårdnadsbidrag i Gagnef

2 juni, 2010

Vid nästa fullmäktige nu på måndag den 7 juni hoppas jag att kommunens politiker väljer att lyssna på människor och beslutar att införa vårdnadsbidraget i kommunen. Varje dag extra som ett litet barn får vara hemma med en förälder är en vinst för alla men framförallt barnet. Valfrihet är viktigt och vårdnadsbidraget ger föräldrarna en möjlighet att själva välja vad som är bäst för deras situation.

Det finns ett stort stöd för vårdnadsbidraget vilket jag skrivit om tidigare i min blogg.


%d bloggare gillar detta: