Ungdomar uppenbarligen inte prioriterade

6 juni, 2014
Elever och politiker

Fotograf: Kent Olsson Dalarnas Tidningar

I början av året införde Gagnef kommun något som kallas SMS-panel i syftet att öka ungdomsinflytandet i kommunen. Ett antal ungdomar i skolåldern ingår i panelen och får svara på frågor som kommunen tagit fram tillsammans med de politiska partierna. Ungdomarna har varit väldigt engagerade och gett genomtänkta, kloka och utförliga svar på samtliga frågor som skickats ut till panelen. Det är imponerade och lärorikt för oss politiker att ta del av deras svar som tydligt visar att våra ungdomar bryr sig om samhället minst lika mycket som vuxna gör.

För ett antal veckor sedan vände vi på det hela och gav ungdomarna möjlighet att ställa frågor till oss politiker vilket jag tycker är en självklar och väldigt viktigt möjlighet. Vi fick in ett stort antal frågor vilka även dessa var genomtänkta och kloka och relevanta. Vi politiker fick ett par veckor på oss att svara på frågorna och skicka in våra svar till den tjänsteman som är ansvarig för SMS-panelen. Svarstiden var rimlig med tanke på antalet frågor som ungdomarna skickat in.

Vi moderater ägnade kvällar och helger till att besvara ungdomarnas frågor då vi är fritidspolitiker som de flesta andra. Vi lyckades få ihop våra svar och skicka in dem i tid även om det var någon av de sista dagarna. Någon dag efter utsatt datum träffade jag ansvarig tjänsteman och bad om ursäkt för att våra svar kom in så sent och då fick jag till min förvåning veta att vi var de enda som hade svarat!

Efter vårt samtal skickade tjänstemannen en påminnelse till övriga partier och gav dem en nytt datum längre fram så att de skulle få tid att inkomma med svaren. När det nya svarsdatumet hade passerat hade ytterligare några partier skickat in svar men inte samtliga – något jag tycker är rent ut sagt bedrövligt och ett svek mot våra ungdomar.

Något som gör detta extra upprörande är det faktum att Socialdemokraterna som har ett oppositionsråd på 40% – betald arbetstid via skattepengar – inte kommer in med svaren i tid ens efter påminnelse och extra tid!

Socialdemokraternas oppositionsråd sade följande till tidningen: ”Ett stärkt ungdomsinflytande är ett kommunalt mål: – De är engagerade, sakliga, kunniga och ställer krav. De bidrar till att Gagnefs framtid ter sig ljus.”…

Jag är uppriktigt besviken, skärpning!

Förtroende är något man förtjänar – och förlorar…

Annonser

Vital kommunal demokrati (#blogg100 11)

12 mars, 2014

I samband med senaste kommunfullmäktige var ett av ärenden information om Konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU7 – Vital kommunal demokrati.

I sammanfattningen från detta betänkande kan man bl. a. läsa följande:

Ledamöter får delta på distans i fullmäktiges och nämndernas sammanträden i den utsträckning som kommunen eller landstinget bestämmer, under förutsättning att det sker genom ljud- och bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.

Utskottet betonar att syftet med förslaget att tillåta deltagande på distans är att förstärka demokratin genom att öka möjligheterna till deltagande. Deltagande på distans kan bara vara ett komplement till det värdefulla fysiska mötet vid ett sammanträde.
Utskottet vill framhålla att det vid sammanträden med deltagande på distans ställs särskilda krav, t.ex. vid omröstningar och vid behandling av sekretessbelagda uppgifter.

Detta tycker jag är riktigt bra och viktigt då det skapar möjligheter till ett flexiblare arbetssätt som ger fler möjlighet att engagera sig politiskt. Erbjuds möjlighet att delta i sammanträden på distans blir det lättare för personer som arbetar på annan ort eller reser mycket i arbetet att kunna delta. Samma sak gäller personer som bor långt från sammanträdeslokalen, de behöver inte ägna tid åt långa resor varje gång vilket dessutom är positivt för miljön.
För en person som har små barn kan detta också innebära en klart förbättring, de kan delta vid sammanträden utan att behöva lämna hemmet vilket leder till mer tid hemma med barnen. När de är uppkopplade och deltar i sammanträdet är de upptagna men fortfarande hemma och de slipper resor till och från sammanträdet.

Detta är något jag tänker arbeta för att vi i Gagnef undersöker och förhoppningsvis inför så snart som möjligt. Här har vi möjlighet att lyfta den kommunala demokratin in i 2000-talet samtidigt som vi ger fler möjlighet att engagera sig – något som är avgörande för framtiden.

 


%d bloggare gillar detta: