Vital kommunal demokrati (#blogg100 11)

12 mars, 2014

I samband med senaste kommunfullmäktige var ett av ärenden information om Konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU7 – Vital kommunal demokrati.

I sammanfattningen från detta betänkande kan man bl. a. läsa följande:

Ledamöter får delta på distans i fullmäktiges och nämndernas sammanträden i den utsträckning som kommunen eller landstinget bestämmer, under förutsättning att det sker genom ljud- och bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.

Utskottet betonar att syftet med förslaget att tillåta deltagande på distans är att förstärka demokratin genom att öka möjligheterna till deltagande. Deltagande på distans kan bara vara ett komplement till det värdefulla fysiska mötet vid ett sammanträde.
Utskottet vill framhålla att det vid sammanträden med deltagande på distans ställs särskilda krav, t.ex. vid omröstningar och vid behandling av sekretessbelagda uppgifter.

Detta tycker jag är riktigt bra och viktigt då det skapar möjligheter till ett flexiblare arbetssätt som ger fler möjlighet att engagera sig politiskt. Erbjuds möjlighet att delta i sammanträden på distans blir det lättare för personer som arbetar på annan ort eller reser mycket i arbetet att kunna delta. Samma sak gäller personer som bor långt från sammanträdeslokalen, de behöver inte ägna tid åt långa resor varje gång vilket dessutom är positivt för miljön.
För en person som har små barn kan detta också innebära en klart förbättring, de kan delta vid sammanträden utan att behöva lämna hemmet vilket leder till mer tid hemma med barnen. När de är uppkopplade och deltar i sammanträdet är de upptagna men fortfarande hemma och de slipper resor till och från sammanträdet.

Detta är något jag tänker arbeta för att vi i Gagnef undersöker och förhoppningsvis inför så snart som möjligt. Här har vi möjlighet att lyfta den kommunala demokratin in i 2000-talet samtidigt som vi ger fler möjlighet att engagera sig – något som är avgörande för framtiden.

 

Annonser

Välj med omsorg

19 augusti, 2013

När jag pratar om politik och politiska partier brukar jag alltid säga att man skall försöka sätta sig in i vad de olika partierna står för och vill göra, helst samtliga partier. Sedan skall man välja det parti som man tycker stämmer bäst (minst sämst?) med det man själv står för och vill.

Jag förespråkar samma princip när det gäller personval, att man skall sätta sig in de olika personerna, vad de står för och vill göra för att få bästa möjliga beslutsunderlag.

Nu inför provvalet till riksdagen vill jag uppmana alla att läsa igenom de olika kandidatpresentationerna ordentligt men även att försöka ta reda på mer om personerna bakom presentationerna på olika sätt.

Genom att söka på nätet kan man hitta ytterligare information vilket kan ge en mer komplett bild av de olika personerna. Tidningarnas siter (här i Dalarna DT, DD och AT) är t. ex. en bra källa till information men även Facebook och motsvarande.

Jag vill även rekommendera valpejl.se där man kan hitta officiell information om alla folkvalda politiker i landet (alla som fanns på valbar plats till kommun, landsting eller riksdag 2010). Valpelj är riktigt intressant och något jag hoppas att man fortsätter utveckla inför kommande val.

Demokrati är viktigt att värna om och att vara folkvald – förtroendevald av folket är något av det finaste som finns. Man är vald i förtroende, det är en stor ära att få människors förtroende vilket medför ett ännu större ansvar.

Länkar:
Dalarnas Tidningar , Dala-Demokraten, Avesta TidningValpelj


Firar 5 år av aktivt lyssnande!

8 april, 2013

Nu på onsdag den 10 april är det exakt 5 år sedan jag började med mina biblioteksträffar här i kommunen. Detta jubileum är något jag tänker fira med en biblioteksträff där jag bjuder på kaffe, saft och tårta dagen till ära. – Välkomna!

Den 4 april 2008 genomförde jag min första biblioteksträff och detta har sedan dess varit en återkommande aktivitet med ca 8 – 10 träffar per år.

Jag är väldigt glad och tacksam för att biblioteksansvarig tillsammans med bibliotekspersonalen gjort detta möjligt, vi har en fantastiskt duktig och engagerad personal i vår kommun.

För mig är det väldigt viktigt att ha en aktiv dialog med människor, utan dialog kan inte jag veta vad människor tycker och tänker – de människor som jag skall representera i min roll som förtroendevald politiker.

En stor utmaning är hur man når människor och får igång en dialog så att man får möjlighet att ta del av deras synpunkter och frågor. Personligen tror jag att det handlar om aktivt och ihållande arbete via olika kanaler som tidningar, nätet men framför allt personliga möten med människor. Mina biblioteksträffar finns där för att ge människor möjlighet träffa mig personligen – om de vill.

Jag tycker att det är viktigt att människor vet vilka som representerar dem då det kan finnas risker med anonyma politiker, risker som kan ha negativa konsekvenser för samhället. Min teori är att det finns en risk att anonyma politiker inte tar lika stort ansvar som mer kända sådana, att man ibland ”gömmer sig” bakom anonymiteten.

Det viktigaste för mig i min roll som förtroendevald politiker är att möta människor och via en aktiv dialog diskutera sådant som är viktigt för dem i deras situation. I och med att jag arbetar heltid i mitt yrke som IT konsult – jag är fritidspolitiker, är det svårt att hitta tid för dessa möten vilket är frustrerande. Den tid jag använder är fritid vilket innebär att jag ”stjäl” tid  som jag kunde ägnat åt familjen, att vara fritidspolitiker är en ständig kompromiss.

Idag finns det många sätt att kommunicera vilket är en stor fördel kanske framför allt för oss fritidspolitiker. Jag tänker på det som ofta går under samlingsnamnet sociala media – Facebook, Twitter, Blogg osv men även sådant som e-post och telefon. Via dessa olika kanaler har människor idag möjlighet att kommunicera direkt med varandra på ett helt annat sätt än tidigare. Geografiska och organisatoriska hinder är idag inte alls lika avgörande, jag kan via t. ex. Twitter få en direktkontakt med vår utrikesminister Carl Bildt – något som var om inte otänkbart så i varje fall väldigt osannolikt för några år sedan.

Det är ingen rusning till vare sig mina biblioteksträffar eller via andra kanaler men jag har fått och får många positiva kommentarer från människor vilket är glädjande. Jag tänker absolut fortsätta göra vad jag kan för att erbjuda människor möjlighet att komma i kontakt med mig i rollen som förtroendevald – vi vill ha en dialog med människor, det är så vi lägger grunden för vår politik.

Slutligen, att vara förtroendevald är en stor ära – att få någons förtroende är något av det största som finns. Att få många människors förtroende är ännu större. Det är dock förenat med stort ansvar, att bära upp och förvalta detta förtroende är något jag är väldigt ödmjuk inför.

 

Media: DT

Andra bloggar: Dan Forslund


Besviken

5 februari, 2013

Blev riktigt besviken på en person som jag trodde var rak och ärlig…

En medborgare har ägnat många timmar åt att ta fram ett alternativt förslag på ett beslut som tagits i kommunfullmäktige. Efter att fått ta del av det alternativa förslaget begärde jag att förslaget skulle genomlysas och analyseras i kommunstyrelsen så att alla kunde få möjlighet att bilda sig en uppfattning.

Svaret jag fick på min begäran var följande (viss text saknas, det är inte ärendet i sig som är viktigt utan förfarandet):
”Dessa analyseras nu av XX” – ”… ska vi självklart analysera hans idéer” samt ”Det kommer bli genomgångar både på KSAU och KS fortsättningsvis framöver så att alla frågetecken kan rätas ut”

Ovanstående svar tolkade jag som att det aktuella ärendet skulle analyseras och hanteras korrekt så att alla skulle få ta del av en analys med tillhörande förslag osv.

Vid dagens möte fick vi en muntlig dragning helt utan underlag vare sig i form av handlingar eller uppvisat i någon form. Denna muntliga dragning gick ut på att förkasta ett förslag enbart baserat på kritik mot lösryckta delar utan någon som helst redovisning eller dokumentation.

Jag blev både ledsen och arg men framför allt väldigt besviken – personen i fråga valde att köra över min begäran helt trots sitt tidigare svar om löfte om analys och genomgång.

Det är väldigt trist när sådant händer, när personer man haft förtroende för agerar på ett sådant sätt…

Har lärt mig en nyttig läxa idag och helt ändrat såväl uppfattning som inställning på ett antal områden.

Även om jag är väldigt besviken är det samtidigt befriande – Låt spelet börja!


Näringslivspolitiskt program för Gagnefs kommun

18 mars, 2011

Vid senaste kommunfullmäktige behandlades förslaget om nytt näringslivspolitiskt program för Gagnefs kommun.
Förslaget till program har tagits fram av den första fullmäktigeberedningen där representanter från såväl majoriteten som oppositionen ingått. Förslaget har varit ute på remiss till berörda instanser – där även politiska partier ingått och det har presenterats en gång tidigare på kommunfullmäktige. Alla inblandade har alltså haft goda möjligheter att återkomma med synpunkter och förslag.

Vid fullmäktige yrkar (S) på återremiss med hänvisning till att programmet innehåller tveksamheter och borde beredas ytterligare avseende infrastruktur, samarbete kommun, näringsliv och fack samt att om fler företag ska startas i offentlig sektor. När Patrik Andersson (S) framförde sitt yrkande sade han ”vi har nu noga läst igenom förslaget” (kommer inte ihåg den exakta formuleringen) – frågan är hur man skall tolka detta? Har de inte tagit sig tid att sätta sig in i förslaget under beredningsarbetet och de tidigare remissrundorna, är det så man skall tolka det?

Jag vill dock ge (S) en elogé för att de faktiskt tog sig tid att läsa igenom förslaget – även om det borde ha gjort tidigare men bättre sent än aldrig. 😉

Under debatten kritiserade Christina Walles (S) skrivningen om entreprenörsskap i skolan, hon anser tydligen att det är fel att hjälpa våra barn att bli kreativa människor vilket jag tycker är ytterst märkligt – inte minst med tanke på att Christina själv arbetar inom skolan (förskolan) och ofta påpekar detta.

Sedan var Sofie Wiklund (S) kritisk till att företag och företagare lyftes fram i förslaget – hon hänvisade till att offentliga verksamheter och framför allt facket borde få mer plats. Här märks en tydlig ideologisk skiljelinje mellan oss, vi moderater inser att det är inom (små)företag och företagare jobben finns vilket tyvärr (S) verkar ha svårt att acceptera.

Nu blev det en minoritetsåterremiss av ärendet så det skall dras ytterligare ett varv i maskineriet…

Protokoll från Kommunfullmäktige

Sofie Wiklunds blogg


Föreläsa om att använda IT som (fritids)politiker

11 mars, 2011

Imorgon skall jag föreläsa/prata om att använda IT för (fritids)politiker i Dalarna.
Det skall bli intressant och kul – förhoppningsvis något som även deltagarna tycker efteråt.

Det blir inte någon stor grupp så jag tänker testa att köra en kombination av föreläsning och workshop där jag både visar bilder och berättar men även visar rent praktiskt. – Jag tror att det kan bli bra, förhoppningsvis får jag igång en dialog.

Tänker prata om många olika saker där blogg är en del och då är det synd att jag själv inte är någon aktiv bloggare men jag får visa min blogg som ett avskräckande exempel kanske…

Tyvärr hinner jag inte med att blogga i den utsträckning jag skulle vilja, tid är en bristvara för mig som för många andra.

Själv jobbar jag heltid samtidigt som jag agerar fritidspolitiker där jag är såväl föreningsordförande och gruppledare för partiet. Det blir partimöten, Kommunfullmäktige, Kommunstyrelse, Skolsektion men viktigast är att hinna med att träffa människor – dialog!

Något som är viktigare än både jobb och politiker är min familj – givetvis. Jag och min sambo bor i hus och har två barn, en son på snart 17 och en dotter som fyller 11 i sommar.

Mängden tid som finns kvar för bloggande och annat inser man lätt blir tämligen begränsad 😉

Jag använder dock nätet på många andra sätt där Facebook och Twitter är till stor hjälp.

Nu skall jag fortsätta med mina förberedelser inför morgondagen.


Okända politiker – ett problem

29 juli, 2010

Bland stockholmarna är det tydligen få som känner igen sina politiker vilket man kan läsa i SvD och DN idag. Detta är väldigt intressant och personligen tror jag det beror på att den lokala politiken inte får lika mycket uppmärksamhet som rikspolitiken, politikerna syns inte lika ofta.
Tyvärr tror jag att det råder samma problem ute i landet även i mindre kommuner, skulle man genomföra samma test i t. ex. min hemkommun Gagnef skulle vi nog få ett liknande resultat.
Detta är ett bekymmer anser jag för människor bör veta vilka som styr kommunen och det är en fara med att vara anonym som politiker. Anonymitet medför en risk att man som politiker inte tar lika stort ansvar i vissa fall, man gömmer sig helt enkelt bakom den.
Jag tror att det politiska klimatet skulle vara bättre om politiker blev mer kända – eller rättare sagt – igenkända. Här har media ett ansvar men framför allt vi alla politiker, vi måste aktivt söka kontakt och dialog med människor.

Media: SvD, DN – läs även Dolda makthavare hotar demokratin på SvD

Andra bloggar: Mary, Peter, JanTomas, Linda, Arkelsten och Paul


%d bloggare gillar detta: