Ungdomar uppenbarligen inte prioriterade

6 juni, 2014
Elever och politiker

Fotograf: Kent Olsson Dalarnas Tidningar

I början av året införde Gagnef kommun något som kallas SMS-panel i syftet att öka ungdomsinflytandet i kommunen. Ett antal ungdomar i skolåldern ingår i panelen och får svara på frågor som kommunen tagit fram tillsammans med de politiska partierna. Ungdomarna har varit väldigt engagerade och gett genomtänkta, kloka och utförliga svar på samtliga frågor som skickats ut till panelen. Det är imponerade och lärorikt för oss politiker att ta del av deras svar som tydligt visar att våra ungdomar bryr sig om samhället minst lika mycket som vuxna gör.

För ett antal veckor sedan vände vi på det hela och gav ungdomarna möjlighet att ställa frågor till oss politiker vilket jag tycker är en självklar och väldigt viktigt möjlighet. Vi fick in ett stort antal frågor vilka även dessa var genomtänkta och kloka och relevanta. Vi politiker fick ett par veckor på oss att svara på frågorna och skicka in våra svar till den tjänsteman som är ansvarig för SMS-panelen. Svarstiden var rimlig med tanke på antalet frågor som ungdomarna skickat in.

Vi moderater ägnade kvällar och helger till att besvara ungdomarnas frågor då vi är fritidspolitiker som de flesta andra. Vi lyckades få ihop våra svar och skicka in dem i tid även om det var någon av de sista dagarna. Någon dag efter utsatt datum träffade jag ansvarig tjänsteman och bad om ursäkt för att våra svar kom in så sent och då fick jag till min förvåning veta att vi var de enda som hade svarat!

Efter vårt samtal skickade tjänstemannen en påminnelse till övriga partier och gav dem en nytt datum längre fram så att de skulle få tid att inkomma med svaren. När det nya svarsdatumet hade passerat hade ytterligare några partier skickat in svar men inte samtliga – något jag tycker är rent ut sagt bedrövligt och ett svek mot våra ungdomar.

Något som gör detta extra upprörande är det faktum att Socialdemokraterna som har ett oppositionsråd på 40% – betald arbetstid via skattepengar – inte kommer in med svaren i tid ens efter påminnelse och extra tid!

Socialdemokraternas oppositionsråd sade följande till tidningen: ”Ett stärkt ungdomsinflytande är ett kommunalt mål: – De är engagerade, sakliga, kunniga och ställer krav. De bidrar till att Gagnefs framtid ter sig ljus.”…

Jag är uppriktigt besviken, skärpning!

Förtroende är något man förtjänar – och förlorar…

Annonser

Ingen lokal skolplan eller lokala mål! (#blogg100 10)

11 mars, 2014

Igår missade jag dagens #blogg100 inlägg ännu en gång, det visar väl kanske på det jag nämnde i mitt första inlägg om utmaningen med att vara fritidspolitiker osv – tiden räcker inte till varje gång – speciellt inte när det är kommunfullmäktige på kvällen…

Vid gårdagens kommunfullmäktige tog vi beslut om Vision och skolplan för Gagnefs kommun vilket glädjer mig då vi inte längre har några lokala mål utan enbart en vision. Jag har personligen slagits för detta länge då jag anser att de nationella målen räcker och blir över och att vi skall börja med att försöka leva upp till dessa innan vi hittar på egna lokala mål. Skolan har tillräckligt med administration som det är idag och därför skall vi inte lägga på ytterligare sådan.
Det har lyfts argument där man säger att egna lokala mål inte går emot eller är mer prioriterade än de nationella målen och/eller att de lokala målen bara handlar om att man vill lyfta fram prioriterade mål från de nationella målen osv. Jag är emot detta då jag är övertygad om att hur man än formulerar sig blir lokala mål något som skolan ser som extra prioriterat och därför också lägger extra tid och resurser på – som tas från annan verksamhet. Ett annat argument är att lokala målen är viktigt för att kunna utvärdera och följa upp vad som händer i skolan men det går att göra utan uttalade mål och det görs troligtvis bättre så dessutom.
Om verksamheten vet vilka mål som vi avser att följa upp tror jag att verksamheten fokuserar på att leverera så bra resultat som möjligt just kring dessa mål med resultatet att skolan prioriterar på de lokala målen och kanske framför allt på att visa bra resultat för oss politiker. Jag anser att uppföljning och utvärdering skall basera sig på fakta som hämtas direkt ur verksamheten och att man får mest korrekt data om den verksamhet som mäts i förväg inte vet exakt vad och hur detta kommer att mätas. (För övrigt anser jag att nationella prov borde gå till enligt samma princip och inte som idag när skolorna lägger ner tid på att förbereda eleverna inför nationella prov. – Det man idag mäter är i praktiken mest hur bra skolorna är på att förbereda sina elever på de nationella proven vilket knappast är syftet).

Vi politiker borde tänka efter både en och två gånger innan vi fattar beslut som innebär någon form av administration (vilket nästan alla beslut gör i någon form) – detta är extra angeläget när det gäller skolan. Vi borde även se över om alla tidigare beslut och tillhörande administration fyller sitt syfte och framför allt – om det gynnar eleverna. För varje ny administrativ pålaga vi lägger på skolan borde vi se till att ta bort en annan – minst. Med detta beslut har vi tagit ett litet steg i rätt riktning genom att visa verksamheten att vi litar på dem och framöver fokuserar på att följa upp vår vision istället för lokala mål – jag tror att det är något som våra rektorer och lärare uppskattar.


Möten och energi – hakar på Blogg100

1 februari, 2013

Jag har aldrig börjat blogga på ”allvar”, detta framför allt beroende på tidsbrist men jag skall ge det en chans ändå.
Blogg100 kan vara den morot jag behöver för att komma igång – vi får se 🙂

Igår var jag på ett föreningsmöte med moderaterna i Gagnef där jag är ordförande, ett möte som jag lämnade med ny energi och kraft!

Innan mötet var jag nedstämd och stressad och tänkte mest negativa tankar om att åka på mötet: ”Ännu en kväll borta från familjen”, ”Har saker att göra hemma”, ”Behöver ägna tid åt kompetensutveckling för mitt jobb” osv – ni vet hur det kan vara.

Allt detta ändrades under mötet, det blev konstruktiva diskussioner med bra förslag och idéer – jag hade tänkt mig ett kort möte men ändrade inställning under kvällen då det kändes så bra! När jag satte mig i bilen och åkte hem igen satt jag och log i bilen – en helt annan sinnesstämning än den jag hade på väg till mötet.

Detta visar ännu en gång hur viktigt detta med inställning är – både din egen och andras. Genom att alltid försöka vara konstruktiv och sträva framåt och försöka utvecklas skapar man ett positivt klimat som ger positiv energi. Är man däremot negativ och kritisk och mest ser problem blir effekten den motsatta och istället kostar energi.

Gårdagens möte gjorde mig glad och gav mig ny energi vilket jag tar med mig och försöker dela med mig av!


Workshop digitala medier och marknadsföringskanaler – för företagare i Gagnef med omnejd

12 november, 2012

Via Twitter fick jag för ett antal år sedan kontakt med Dan Forslund, en av delägarna i mediaproduktionsbloaget Year Zero.

Dan var en av mina första kontakter via Twitter och idag har jag löpande kontakt med Dan via såväl Twitter som andra kanaler (Google, mail, FB osv) men även ”på riktigt”. Vi delar många åsikter, tankar och idéer och brinner bägge för landsbygdsutveckling och då speciellt för Gagnef och dess företagare.

Jag och Dan blev var och en för sig inbjudna till ett frukostsmöte på temat sociala medier, dessa frukostmöten anordnas återkommande av företagarna i Gagnef tillsammans med Gagnef kommun. Vid det aktuella frukostmötet höll jag en kort dragning om sociala medier och Dan pratade också om ämnet i samband med att han fick presentera sig själv och sitt företag. Under och efter mötet framgick det att det fanns ett stort intresse hos såväl företagare som kommunen (kommunens tjänstemän) att få lära sig mer om hur man kan använda nätet på olika sätt i sin verksamhet. Dan och jag kände direkt att vi ville göra något för att om möjligt svara upp mot detta behov och började bolla tanka och idéer med varandra. Detta har nu äntligen gett resultat så vi bjuder nu in intresserade till vår Workshop på temat – vårt sätt att dra ett litet strå till stacken. Dan skriver om vårt Workshop och vägen fram till den i sin blogg.

Under vår Workshop kommer Dan och jag tillsammans ta upp och prata om närvaro på nätet på olika sätt som t.ex. hemsida, blogg, Facebook m.m.

Vi kommer att ge vår syn på detta utifrån våra egna erfarenheter och vår ambition är att ge konkreta råd och tips med praktiska exempel då vi tror att det är vad de flesta efterfrågar. Ingen av oss är ”experter” på detta men vi tror oss ha en hel del erfarenhet som vi vill dela med oss av på detta sätt. Vi tror att många har frågor och funderingar kring detta och att dessa kommer upp under dagen så att jag och Dan tillsammans med Workshopdeltagarna kan ge svar och hjälp på plats.

Jag arbetar som IT-konsult sedan 1989, för närvarande på Knowit AB och har arbetat med det vi inom företaget kallar ”Web & Collaboration – kommunikation, handel och samarbete på webben, mobilen och i nya medier” sedan 2004. Mitt yrke och nuvarande arbetsområde är en av anledningarna till att jag vill genomföra vår Workshop – jag tycker att det är kul och intressant helt enkelt 🙂

Förutom att jag är IT-konsult är jag även aktiv fritidspolitiker i Gagnef kommun där jag företräder moderaterna och i den rollen använder jag nätet på flera sätt vilket också gett mig erfarenheter utöver de jag har i min yrkesroll. I mitt politiska engagemang känner jag ofta att jag vill göra mer och där är vår Workshop ett exempel, jag vill bidra till vårt lokala samhälle på olika sätt och genom att dela med mig av mina kunskaper och erfarenheter gör jag förhoppningsvis detta.

I och med att jag är född och uppvuxen i Dalarna brinner jag för en aktiv och levande landsbyggd med fungerande och växande företag. Min grundsyn är att vi själva måste ta tag i våra egna utmaningar om detta skall lyckas, vi kan inte förvänta oss att ”någon annan” skall lösa det åt oss. Där har jag hittat en mycket god vän och vapendragare i Dan Forslund, vi delar såväl grundsyn som engagemang i denna fråga vilket är riktigt givande.

Varje gång jag har träffat Dan, oavsett hur och när så går jag stärkt ur mötet med skallen full av nya tankar och idéer – jag tror att vi tillsammans sätter fart på den kreativa delen av hjärnan hos varandra. Jag är enormt tacksam över att jag lärt känna Dan och allt vad det har inneburit.

Vår Workshop är kostnadsfri vilket är möjligt då Gagnef kommun hjälper oss genom att tillhandahålla lokal vilket vi är tacksamma för. Vi riktigar oss till företagare, föreningar och organisationer och kommer att genomföra detta i lokalen Samlaren som ligger i Mockfjärdsskolan. Workshopen startar kl. 10.00 och vi har satt av tid fram till 15.00 med avbrott för lunch – deltagarna står själv för lunchen, förslagsvis på någon lämplig lunchservering i Mockfjärd.

Anmälan tas gärna emot i förväg så att vi vet hur många som kommer, skicka mail till: kontakt@danforslund.se

Tid: Lördag 17/11 2012 klockan 10 till 15
Plats: Lokalen Samlaren, Mockfjärdsskolan
Parkering: Mockfjärdsskolans parkering
Pris: Assint – kostnadsfritt

Inbjudan till workshop i digitala medier (PDF)

Hoppas vi ses!

PS. Ta gärna med din dator/surfplatta. Då kan du få hjälp i en miljö du är van.

Andra bloggar: Dan Forslund

Länkar: Year Zero, Dan Forslunds blogg, Gagnef Kommun, Företagarna i Gagnef, Knowit, Moderaterna i Gagnef


Näringslivspolitiskt program för Gagnefs kommun

18 mars, 2011

Vid senaste kommunfullmäktige behandlades förslaget om nytt näringslivspolitiskt program för Gagnefs kommun.
Förslaget till program har tagits fram av den första fullmäktigeberedningen där representanter från såväl majoriteten som oppositionen ingått. Förslaget har varit ute på remiss till berörda instanser – där även politiska partier ingått och det har presenterats en gång tidigare på kommunfullmäktige. Alla inblandade har alltså haft goda möjligheter att återkomma med synpunkter och förslag.

Vid fullmäktige yrkar (S) på återremiss med hänvisning till att programmet innehåller tveksamheter och borde beredas ytterligare avseende infrastruktur, samarbete kommun, näringsliv och fack samt att om fler företag ska startas i offentlig sektor. När Patrik Andersson (S) framförde sitt yrkande sade han ”vi har nu noga läst igenom förslaget” (kommer inte ihåg den exakta formuleringen) – frågan är hur man skall tolka detta? Har de inte tagit sig tid att sätta sig in i förslaget under beredningsarbetet och de tidigare remissrundorna, är det så man skall tolka det?

Jag vill dock ge (S) en elogé för att de faktiskt tog sig tid att läsa igenom förslaget – även om det borde ha gjort tidigare men bättre sent än aldrig. 😉

Under debatten kritiserade Christina Walles (S) skrivningen om entreprenörsskap i skolan, hon anser tydligen att det är fel att hjälpa våra barn att bli kreativa människor vilket jag tycker är ytterst märkligt – inte minst med tanke på att Christina själv arbetar inom skolan (förskolan) och ofta påpekar detta.

Sedan var Sofie Wiklund (S) kritisk till att företag och företagare lyftes fram i förslaget – hon hänvisade till att offentliga verksamheter och framför allt facket borde få mer plats. Här märks en tydlig ideologisk skiljelinje mellan oss, vi moderater inser att det är inom (små)företag och företagare jobben finns vilket tyvärr (S) verkar ha svårt att acceptera.

Nu blev det en minoritetsåterremiss av ärendet så det skall dras ytterligare ett varv i maskineriet…

Protokoll från Kommunfullmäktige

Sofie Wiklunds blogg


%d bloggare gillar detta: