Digitala möten i föreningslivet (#blogg100 12)

12 mars, 2014

Jag undrar hur ofta digitala möten används i föreningslivet som komplement eller rent av ersättning till fysiska möten.

Det är många gånger svårt att hitta tid för att åka på det där mötet vilket för många resulterar i att det inte blir något möte med följden att man missar information, diskussion osv. – Det är antagligen extra vanligt förekommande bland människor som ”är mitt i livet” med jobb, familj, hus osv. Även om man får ta del av mötesanteckningarna från ett möte är det inte samma sak som att sitta med och ta del av diskussionen.

Det finns idag ett antal olika lösningar som ger möjlighet till distansmöten, lösningar med enbart ljud, ljud och möjlighet till dokumentdelning men även ljud och bild osv.

Jag använder själv Google Hangouts och har testat ett antal andra varianter som t. ex. UberConference och TeamViewer, alla med sina för- och nackdelar.

Genom att använda digitala lösningar kan föreningar och andra erbjuda medlemmarna möjlighet att delta i möten på distans och flera av tjänsterna ger även möjlighet till inspelning vilket innebär att föreningen kan lägga ut detta så att medlemmarna får möjlighet att ta del av vad som diskuterades osv

Detta är något jag själv skall försöka införa i vår förening (Moderaterna i Gagnef) då jag tror att det kan vara ett sätt att få fler att intressera sig för och engagera sig i politik. Att få fler människor att engagera sig föreningslivet är ett behov som finns över allt, det gäller inte bara inom politiska partier så detta är angeläget. Utan engagerade medlemmar kan vi inte ha ett fungerande föreningsliv här i Sverige vilket vore förödande då det är så mycket som står och faller med dessa föreningar. – Detta är extra tydligt för oss som bor på landsbygden där nästan alla former av fritidsaktiviteter sköts av olika föreningar, utan dessa föreningar och deras ideella arbete skulle det inte finnas mycket sådan verksamhet kvar.

Alla sätt att förnya och förenkla administration och annat inom föreningslivet är bra, jag skall dra mitt lilla står till stacken och ta tag i möjligheten med digitala lösningar för distansmöten och annat!

Annonser

Vital kommunal demokrati (#blogg100 11)

12 mars, 2014

I samband med senaste kommunfullmäktige var ett av ärenden information om Konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU7 – Vital kommunal demokrati.

I sammanfattningen från detta betänkande kan man bl. a. läsa följande:

Ledamöter får delta på distans i fullmäktiges och nämndernas sammanträden i den utsträckning som kommunen eller landstinget bestämmer, under förutsättning att det sker genom ljud- och bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.

Utskottet betonar att syftet med förslaget att tillåta deltagande på distans är att förstärka demokratin genom att öka möjligheterna till deltagande. Deltagande på distans kan bara vara ett komplement till det värdefulla fysiska mötet vid ett sammanträde.
Utskottet vill framhålla att det vid sammanträden med deltagande på distans ställs särskilda krav, t.ex. vid omröstningar och vid behandling av sekretessbelagda uppgifter.

Detta tycker jag är riktigt bra och viktigt då det skapar möjligheter till ett flexiblare arbetssätt som ger fler möjlighet att engagera sig politiskt. Erbjuds möjlighet att delta i sammanträden på distans blir det lättare för personer som arbetar på annan ort eller reser mycket i arbetet att kunna delta. Samma sak gäller personer som bor långt från sammanträdeslokalen, de behöver inte ägna tid åt långa resor varje gång vilket dessutom är positivt för miljön.
För en person som har små barn kan detta också innebära en klart förbättring, de kan delta vid sammanträden utan att behöva lämna hemmet vilket leder till mer tid hemma med barnen. När de är uppkopplade och deltar i sammanträdet är de upptagna men fortfarande hemma och de slipper resor till och från sammanträdet.

Detta är något jag tänker arbeta för att vi i Gagnef undersöker och förhoppningsvis inför så snart som möjligt. Här har vi möjlighet att lyfta den kommunala demokratin in i 2000-talet samtidigt som vi ger fler möjlighet att engagera sig – något som är avgörande för framtiden.

 


%d bloggare gillar detta: