Digitala möten i föreningslivet (#blogg100 12)

12 mars, 2014

Jag undrar hur ofta digitala möten används i föreningslivet som komplement eller rent av ersättning till fysiska möten.

Det är många gånger svårt att hitta tid för att åka på det där mötet vilket för många resulterar i att det inte blir något möte med följden att man missar information, diskussion osv. – Det är antagligen extra vanligt förekommande bland människor som ”är mitt i livet” med jobb, familj, hus osv. Även om man får ta del av mötesanteckningarna från ett möte är det inte samma sak som att sitta med och ta del av diskussionen.

Det finns idag ett antal olika lösningar som ger möjlighet till distansmöten, lösningar med enbart ljud, ljud och möjlighet till dokumentdelning men även ljud och bild osv.

Jag använder själv Google Hangouts och har testat ett antal andra varianter som t. ex. UberConference och TeamViewer, alla med sina för- och nackdelar.

Genom att använda digitala lösningar kan föreningar och andra erbjuda medlemmarna möjlighet att delta i möten på distans och flera av tjänsterna ger även möjlighet till inspelning vilket innebär att föreningen kan lägga ut detta så att medlemmarna får möjlighet att ta del av vad som diskuterades osv

Detta är något jag själv skall försöka införa i vår förening (Moderaterna i Gagnef) då jag tror att det kan vara ett sätt att få fler att intressera sig för och engagera sig i politik. Att få fler människor att engagera sig föreningslivet är ett behov som finns över allt, det gäller inte bara inom politiska partier så detta är angeläget. Utan engagerade medlemmar kan vi inte ha ett fungerande föreningsliv här i Sverige vilket vore förödande då det är så mycket som står och faller med dessa föreningar. – Detta är extra tydligt för oss som bor på landsbygden där nästan alla former av fritidsaktiviteter sköts av olika föreningar, utan dessa föreningar och deras ideella arbete skulle det inte finnas mycket sådan verksamhet kvar.

Alla sätt att förnya och förenkla administration och annat inom föreningslivet är bra, jag skall dra mitt lilla står till stacken och ta tag i möjligheten med digitala lösningar för distansmöten och annat!

Annonser

Workshop digitala medier och marknadsföringskanaler – för företagare i Gagnef med omnejd

12 november, 2012

Via Twitter fick jag för ett antal år sedan kontakt med Dan Forslund, en av delägarna i mediaproduktionsbloaget Year Zero.

Dan var en av mina första kontakter via Twitter och idag har jag löpande kontakt med Dan via såväl Twitter som andra kanaler (Google, mail, FB osv) men även ”på riktigt”. Vi delar många åsikter, tankar och idéer och brinner bägge för landsbygdsutveckling och då speciellt för Gagnef och dess företagare.

Jag och Dan blev var och en för sig inbjudna till ett frukostsmöte på temat sociala medier, dessa frukostmöten anordnas återkommande av företagarna i Gagnef tillsammans med Gagnef kommun. Vid det aktuella frukostmötet höll jag en kort dragning om sociala medier och Dan pratade också om ämnet i samband med att han fick presentera sig själv och sitt företag. Under och efter mötet framgick det att det fanns ett stort intresse hos såväl företagare som kommunen (kommunens tjänstemän) att få lära sig mer om hur man kan använda nätet på olika sätt i sin verksamhet. Dan och jag kände direkt att vi ville göra något för att om möjligt svara upp mot detta behov och började bolla tanka och idéer med varandra. Detta har nu äntligen gett resultat så vi bjuder nu in intresserade till vår Workshop på temat – vårt sätt att dra ett litet strå till stacken. Dan skriver om vårt Workshop och vägen fram till den i sin blogg.

Under vår Workshop kommer Dan och jag tillsammans ta upp och prata om närvaro på nätet på olika sätt som t.ex. hemsida, blogg, Facebook m.m.

Vi kommer att ge vår syn på detta utifrån våra egna erfarenheter och vår ambition är att ge konkreta råd och tips med praktiska exempel då vi tror att det är vad de flesta efterfrågar. Ingen av oss är ”experter” på detta men vi tror oss ha en hel del erfarenhet som vi vill dela med oss av på detta sätt. Vi tror att många har frågor och funderingar kring detta och att dessa kommer upp under dagen så att jag och Dan tillsammans med Workshopdeltagarna kan ge svar och hjälp på plats.

Jag arbetar som IT-konsult sedan 1989, för närvarande på Knowit AB och har arbetat med det vi inom företaget kallar ”Web & Collaboration – kommunikation, handel och samarbete på webben, mobilen och i nya medier” sedan 2004. Mitt yrke och nuvarande arbetsområde är en av anledningarna till att jag vill genomföra vår Workshop – jag tycker att det är kul och intressant helt enkelt 🙂

Förutom att jag är IT-konsult är jag även aktiv fritidspolitiker i Gagnef kommun där jag företräder moderaterna och i den rollen använder jag nätet på flera sätt vilket också gett mig erfarenheter utöver de jag har i min yrkesroll. I mitt politiska engagemang känner jag ofta att jag vill göra mer och där är vår Workshop ett exempel, jag vill bidra till vårt lokala samhälle på olika sätt och genom att dela med mig av mina kunskaper och erfarenheter gör jag förhoppningsvis detta.

I och med att jag är född och uppvuxen i Dalarna brinner jag för en aktiv och levande landsbyggd med fungerande och växande företag. Min grundsyn är att vi själva måste ta tag i våra egna utmaningar om detta skall lyckas, vi kan inte förvänta oss att ”någon annan” skall lösa det åt oss. Där har jag hittat en mycket god vän och vapendragare i Dan Forslund, vi delar såväl grundsyn som engagemang i denna fråga vilket är riktigt givande.

Varje gång jag har träffat Dan, oavsett hur och när så går jag stärkt ur mötet med skallen full av nya tankar och idéer – jag tror att vi tillsammans sätter fart på den kreativa delen av hjärnan hos varandra. Jag är enormt tacksam över att jag lärt känna Dan och allt vad det har inneburit.

Vår Workshop är kostnadsfri vilket är möjligt då Gagnef kommun hjälper oss genom att tillhandahålla lokal vilket vi är tacksamma för. Vi riktigar oss till företagare, föreningar och organisationer och kommer att genomföra detta i lokalen Samlaren som ligger i Mockfjärdsskolan. Workshopen startar kl. 10.00 och vi har satt av tid fram till 15.00 med avbrott för lunch – deltagarna står själv för lunchen, förslagsvis på någon lämplig lunchservering i Mockfjärd.

Anmälan tas gärna emot i förväg så att vi vet hur många som kommer, skicka mail till: kontakt@danforslund.se

Tid: Lördag 17/11 2012 klockan 10 till 15
Plats: Lokalen Samlaren, Mockfjärdsskolan
Parkering: Mockfjärdsskolans parkering
Pris: Assint – kostnadsfritt

Inbjudan till workshop i digitala medier (PDF)

Hoppas vi ses!

PS. Ta gärna med din dator/surfplatta. Då kan du få hjälp i en miljö du är van.

Andra bloggar: Dan Forslund

Länkar: Year Zero, Dan Forslunds blogg, Gagnef Kommun, Företagarna i Gagnef, Knowit, Moderaterna i Gagnef


%d bloggare gillar detta: