Ungdomar uppenbarligen inte prioriterade

6 juni, 2014
Elever och politiker

Fotograf: Kent Olsson Dalarnas Tidningar

I början av året införde Gagnef kommun något som kallas SMS-panel i syftet att öka ungdomsinflytandet i kommunen. Ett antal ungdomar i skolåldern ingår i panelen och får svara på frågor som kommunen tagit fram tillsammans med de politiska partierna. Ungdomarna har varit väldigt engagerade och gett genomtänkta, kloka och utförliga svar på samtliga frågor som skickats ut till panelen. Det är imponerade och lärorikt för oss politiker att ta del av deras svar som tydligt visar att våra ungdomar bryr sig om samhället minst lika mycket som vuxna gör.

För ett antal veckor sedan vände vi på det hela och gav ungdomarna möjlighet att ställa frågor till oss politiker vilket jag tycker är en självklar och väldigt viktigt möjlighet. Vi fick in ett stort antal frågor vilka även dessa var genomtänkta och kloka och relevanta. Vi politiker fick ett par veckor på oss att svara på frågorna och skicka in våra svar till den tjänsteman som är ansvarig för SMS-panelen. Svarstiden var rimlig med tanke på antalet frågor som ungdomarna skickat in.

Vi moderater ägnade kvällar och helger till att besvara ungdomarnas frågor då vi är fritidspolitiker som de flesta andra. Vi lyckades få ihop våra svar och skicka in dem i tid även om det var någon av de sista dagarna. Någon dag efter utsatt datum träffade jag ansvarig tjänsteman och bad om ursäkt för att våra svar kom in så sent och då fick jag till min förvåning veta att vi var de enda som hade svarat!

Efter vårt samtal skickade tjänstemannen en påminnelse till övriga partier och gav dem en nytt datum längre fram så att de skulle få tid att inkomma med svaren. När det nya svarsdatumet hade passerat hade ytterligare några partier skickat in svar men inte samtliga – något jag tycker är rent ut sagt bedrövligt och ett svek mot våra ungdomar.

Något som gör detta extra upprörande är det faktum att Socialdemokraterna som har ett oppositionsråd på 40% – betald arbetstid via skattepengar – inte kommer in med svaren i tid ens efter påminnelse och extra tid!

Socialdemokraternas oppositionsråd sade följande till tidningen: ”Ett stärkt ungdomsinflytande är ett kommunalt mål: – De är engagerade, sakliga, kunniga och ställer krav. De bidrar till att Gagnefs framtid ter sig ljus.”…

Jag är uppriktigt besviken, skärpning!

Förtroende är något man förtjänar – och förlorar…

Annonser

Ingen lokal skolplan eller lokala mål! (#blogg100 10)

11 mars, 2014

Igår missade jag dagens #blogg100 inlägg ännu en gång, det visar väl kanske på det jag nämnde i mitt första inlägg om utmaningen med att vara fritidspolitiker osv – tiden räcker inte till varje gång – speciellt inte när det är kommunfullmäktige på kvällen…

Vid gårdagens kommunfullmäktige tog vi beslut om Vision och skolplan för Gagnefs kommun vilket glädjer mig då vi inte längre har några lokala mål utan enbart en vision. Jag har personligen slagits för detta länge då jag anser att de nationella målen räcker och blir över och att vi skall börja med att försöka leva upp till dessa innan vi hittar på egna lokala mål. Skolan har tillräckligt med administration som det är idag och därför skall vi inte lägga på ytterligare sådan.
Det har lyfts argument där man säger att egna lokala mål inte går emot eller är mer prioriterade än de nationella målen och/eller att de lokala målen bara handlar om att man vill lyfta fram prioriterade mål från de nationella målen osv. Jag är emot detta då jag är övertygad om att hur man än formulerar sig blir lokala mål något som skolan ser som extra prioriterat och därför också lägger extra tid och resurser på – som tas från annan verksamhet. Ett annat argument är att lokala målen är viktigt för att kunna utvärdera och följa upp vad som händer i skolan men det går att göra utan uttalade mål och det görs troligtvis bättre så dessutom.
Om verksamheten vet vilka mål som vi avser att följa upp tror jag att verksamheten fokuserar på att leverera så bra resultat som möjligt just kring dessa mål med resultatet att skolan prioriterar på de lokala målen och kanske framför allt på att visa bra resultat för oss politiker. Jag anser att uppföljning och utvärdering skall basera sig på fakta som hämtas direkt ur verksamheten och att man får mest korrekt data om den verksamhet som mäts i förväg inte vet exakt vad och hur detta kommer att mätas. (För övrigt anser jag att nationella prov borde gå till enligt samma princip och inte som idag när skolorna lägger ner tid på att förbereda eleverna inför nationella prov. – Det man idag mäter är i praktiken mest hur bra skolorna är på att förbereda sina elever på de nationella proven vilket knappast är syftet).

Vi politiker borde tänka efter både en och två gånger innan vi fattar beslut som innebär någon form av administration (vilket nästan alla beslut gör i någon form) – detta är extra angeläget när det gäller skolan. Vi borde även se över om alla tidigare beslut och tillhörande administration fyller sitt syfte och framför allt – om det gynnar eleverna. För varje ny administrativ pålaga vi lägger på skolan borde vi se till att ta bort en annan – minst. Med detta beslut har vi tagit ett litet steg i rätt riktning genom att visa verksamheten att vi litar på dem och framöver fokuserar på att följa upp vår vision istället för lokala mål – jag tror att det är något som våra rektorer och lärare uppskattar.


Inlägg från 2010 lika aktuellt idag (#blogg100 4)

4 mars, 2014

När jag gick igenom min gamla blogginlägg hittade jag ett om skolan som är lika aktuellt idag:

—–
Jag tror att en del av lösningen är en skola som fokuserar på kärnverksamheten – i lägre åldrar läsa, skriva och räkna. Utan grundläggande kunskaper i dessa ämnen får eleven svårt, i praktiken mer eller mindre omöjligt, att ta till sig vidare utbildning.

Skolan skall ha som vision och mål att alla elever skall ha godkänt betyg i alla ämnen när de går ut nionde klass – inte som idag där enbart de så kallade kärnämnena prioriteras.

Vägen dit är lång men några saker jag tror är avgörande är bl. a. följande:
•Ledarskap – en tydlig ledning inom skolan när det gäller såväl skolchef som rektor.
•Kunniga, engagera och motiverade lärare med goda ämneskunskaper vilka brinner för sitt jobb.
•Tydligt föräldraansvar där skolan uppmanar föräldrarna till engagemang och ger dem möjlighet till detta.
•Tydligt elevansvar där skolan från första skolår är väldigt tydliga med varför man går i skolan och kravet på eget engagemang.
—–

Utmaningarna med skolan är inte enbart en skolfråga, det är mer än så men tyvärr verkar det vara mer eller mindre tabu att lyfta detta med föräldrarnas ansvar – och elevernas ansvar.

Detta får bli mitt inlägg idag, skolan har varit och är något jag är extra intresserad av.


Läs för era barn! (#blogg100 dag 3)

3 mars, 2014

Idag blir det ett kort inlägg på grund av tidsbrist, jag har inte hunnit med det jag egentligen behövde ha klart idag men det är bara att gilla läget. Ryssland och Putin manglar på så jag blir bara mer och mer orolig men framför allt ledsen då det handlar om människor, tänker inte skriva något om detta idag dock.

Igår kväll snappade jag upp en bild som jag gillar helskarpt:

BookNeard

 

Bilden och tillhörande text är klockren och stämmer exakt med min syn på läsning och böcker!

Något av det bästa man kan göra som förälder är att läsa för sitt barn från tidig ålder, börja direkt när barnet är litet! Genom att läsa för sitt barn mycket och ofta blir läsning något naturligt samtidigt som barnet lär sig hela tiden.
Fortsätt läsa även när barnet själv kan läsa, det är minst lika viktigt då om inte viktigare – det är i början av barnet ”karriär” som läsare stöttning och goda förebilder är extra viktiga. Barnet behöver stöd och hjälp för att ta sig igenom den första perioden innan läsningen börjar gå smidigare.
Diskutera det ni läser tillsammans, då hjälper ni barnet utvecklas på flera sätt samtidigt som ni får möjlighet till härliga stunder tillsammans vilket ni värdesätter enormt både i stunden och i framtiden.

Att läsa för sitt barn när det skall sova borde vara ett krav på alla föräldrar och detta så länge som möjligt – även långt efter det att barnet själv kan läsa. Att få den tiden med sin förälder är enormt värdefullt för ett barn – och föräldern.

Får ett barn upptäcka det fantastiska med läsning har det en jätte bra och viktig start med sig in i skolan, något som de har stor nytta och glädje av hela livet.

Jag och min sambo har troligtvis mycket tack vara vårt eget intresse för läsning och böcker haft förmånen att se två ”Intellectuall badass” växa upp här hemma – något vi är både stolta och glad över.

Läsning är ett sätt att umgås med och engagera sig i sitt barn vilket är viktigt som jag har bloggat om tidigare här på min blogg.

 


Viktigt för demokratin

29 augusti, 2013

I min kommun Gagnef har vi sedan ett par år en ny politisk organisation där vi har tagit bort facknämnder och lagt alla beslut direkt i kommunstyrelsen. I kommunstyrelsen har vi fem stycken utskott: Allmänna utskottet, Personalutskottet, Sociala utskottet, Kulturutskottet samt Fritid- och idrottsutskottet. Utöver detta har vi en Miljö- och byggnadsnämnd samt en valnämnd.

När vi beslutade om den politiska omorganisationen var jag väldigt tydlig med vikten av att de politiska partierna fick ett ökat ansvar för att ge människor insyn och inflytande. Med den nya politiska organisationen skulle antalet politiska uppdrag minska markant. I praktiken skulle en begränsad mängd personer ha tillgång till information och konkreta möjligheter att påverka.

En sådan omorganisation innebär ett stort ansvar på de olika partierna, politiska diskussioner kring aktuella frågor måste ut i respektive parti. Detta så att medlemmarna får möjlighet till inflytande och därmed delaktighet.
För att uppnå detta krävs det att underlag finns tillgängligt i tid så att viktiga frågor kan diskuteras inom respektive parti. Detta innebär konkret att ärenden skall beredas i god tid så att kompletta underlag finns och kan användas när ett parti diskuterar ärendet.

Tyvärr fungerar detta inte speciellt bra i min kommun, ärenden kommer ut med kort framförhållning och vissa kommer upp vid sittande bord under det aktuella mötet. Detta tycker jag är väldigt bekymmersamt på flera sätt men kanske framför allt en fråga om demokrati.

Jag tycker fortfarande upplägget är bra då jag ser stora möjligheter till konkret politisk diskussion bland medlemmarna i de olika partierna. Tänk om vi kunde komma till ett läge där detta fungerar, det tror jag alla skulle vinna på men framför allt individen och demokratin.


Engagera dig i ditt barn – såväl skolgång som fritid

14 augusti, 2013

Jag vill ha ett samhälle där föräldrar visar mer intresse för sina barns skolgång genom att stödja dem och engagera sig. Det skulle ge positiva effekter framförallt för barnens studier såväl som för familjen men även för samhället i stort.

Stat och kommun har givetvis ett stort ansvar när det gäller skolan men det yttersta ansvaret har föräldrarna men det är något som jag tycker försvinner i dagens debatt.

Med föräldrar som engagerar sig och stöttar sina barn skulle barnen må bättre och prestera bättre i skolan samtidigt som föräldrarna fick bättre insyn och förståelse för dagens skola och sina barns utveckling.

Att hjälpa sitt barn rent praktiskt är en viktig del men den kanske allra viktigaste delen är att visa att man är intresserad och bryr sig genom att fråga hur det går i skolan, vad som händer, vad de läser för närvarande, kommande prov och så vidare. Genom att visa ärligt och uppriktigt intresse för barnets skolgång vinner man sitt barns förtroende och respekt – genom att visa respekt vinner man respekt.

I dagens skola ska barnen tidigt lära sig ta eget ansvar på olika sätt, bland annat genom att själva planera sina studier. Detta är något som man som förälder kan hjälpa och stötta sitt barn med. Att planera är svårt och något som kräver erfarenhet vilket man som förälder kan bidra med. Genom planeringen får man som förälder även en bra insyn i barnets studier både vad gäller innehåll och tid.

Hjälp barnen med att förstå vad studieplanering innebär. Tillsammans kan man sätta sig ner och ta fram regler och rutiner för barnets studier, när man ska göra sina läxor, hur mycket tid man ska ägna åt studierna och så vidare. Barn kan behöva hjälp med att prioritera; hjälp att förstå vad som är viktigt.

Nyckeln till detta är att ge sina barn tid, att ägna sig åt barnen och prata med dem. Ett tillfälle för detta är i samband med frukost och middag, att ha som rutin att alltid äta tillsammans i lugn och ro skapar utmärkta förutsättningar för givande gemensamma samtal.

Enhanced by Zemanta

Bry dig om ditt barns skolgång

5 februari, 2013

Dagens inlägg blir en favorit i repris vilket jag absolut inte skäms över utan snarare tvärt om, detta är ett ämne som aldrig kan tas upp för ofta – vikten av att engagera sig i sina barn och deras skolgång.

Genom att visa att man bryr sig hjälper man sitt barn på flera sätt, det behöver inte handla om läxhjälp, glosförhör osv. Fråga vad de gör i skolan, hur det går men framförallt – visa att du är intresserad i ord och handling.

Prata med barnen och ta dig tid för detta – skaffa dig en bild av hur barnet mår, om studierna går enligt plan osv. Att äta tillsammans med barnen i lugn och ro är ett utmärkt tillfälle att få tid för detta.

Planering och regler är något som barn behöver hjälp med och där man som vuxen kan göra skillnad för sitt barn. Alla klarar inte av att planera och fördela tiden så att den räcker till – träning, kompisar, chat och annat tar gärna tid från studierna.

Ett barn som känner engagemang och stöd från vuxna i sin närhet blir tryggare och därmed också lugnare. Detta minskar stress och irritation hos samtliga – barn såväl som vuxna.

Skolan gör mycket för våra barn men den kan aldrig ersätta det ansvar och den roll man har som förälder.


%d bloggare gillar detta: